Вы здесь

Наукове обґрунтування оптимізованої системи профілактики цереброваскулярних захворювань у населення агропромислового регіону

Автор: 
Плужнікова Тетяна Владиславівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005438
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Зміст
Перелік умовних скорочень
ВСТУП……………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЯК ЗНАЧУЩА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА
(ОГЛЯД НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ)
РОЗДІЛ 2. ПРОГРАМА, МЕТОДИ ТА ОБСЯГИ ДОСЛІДЖЕННЯ
РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНО – ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗДІЛ 4. ПОШИРЕНІСТЬ ТА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ІСНУЮЧА СИСТЕМА МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
РОЗДІЛ 5. основні фактори ризику виникнення цереброваскулярних захворювань У
НАСЕЛЕННЯ
РОЗДІЛ 6. обгрунтування ОПТИМІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ профІлактики цереброваскулярних
захворювань У НАСЕЛЕННЯ
ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
6.1. Методика визначення ступеня ризику виникнення цереброваскулярних
захворювань
6.2. Обсяги та орієнтовна вартість первинної профілактики цереброваскулярних
захворювань
6.3. Передбачувана ефективність первинної профілактики цереброваскулярних
захворювань
УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВиснОВКИ
пРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
сПИСОК