Вы здесь

Алгоритм діагностики гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку.

Автор: 
Винярський Ярослав Михайлович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005450
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стр
Зміст…………………………………………………………………………….
Перелік скорочень……………………………………………………………
ВСТУП ……………………………………………………………….
РОЗДІЛ .Огляд літератури …………………………………………….
1.1. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез гіперпластичних процесів
ендометрія ………………………………………………………….
1.2. Морфологічна характеристика гіперпластичних процесів
ендометрія………………………………………………………………………
1.3. Фактори ризику розвитку гіперпластичних процесів ендометрія у
жінок…………………………………………………………………………….
1.4. Методи діагностики гіперпластичних процесів ендометрія …………
РОЗДІЛ 2. Матеріали і методи дослідження.
2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих з патологією ендометрія.
……………………………………………………………………
2.2. Методи дослідження………………………………………………………
РОЗДІЛ . Клініко-статистичний аналіз частоти та структури доброякісної
патології ендометрія……………………………………………
РОЗДІЛ 4. Особливості показників гомеостаза у жінок з гіперпластичними
процесами ендометрія…………………………….….
РОЗДІЛ 5. Методи діагностики доброякісної патології ендометрія…………
5.1. Результати ехографічного дослідження матки у пацієнток з патологією
ендометрія……………………………………………………….
5.2. Результати гістероскопічного дослідження матки у пацієнток з патологією
ендометрія……………………………………………………….
РОЗДІЛ 6. Особливості морфометрії та рецепторного стану ендометрія при
доброякісній патології
6.1. Результати морфометричного дослідження…………………
6.2 Характеристика рецепторного аппарату у хворих
з патологією ендометрія ………………………………………………………
РОЗДІЛ 7. Аналіз та узагальнення результатів дослідження …………….
Висновки ………………………………………………………………………
Практичні рекомендації……………………………………………………….
Список