Вы здесь

Особливості перебігу процесів енергетичного обміну в організмі курчат-бройлерів під впливом гуматів та каротиноїдів

Автор: 
Приходченко Віта Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005452
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І
ТЕРМІНІВ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
.
1.1. Ключові ферменти гліколізу та динаміка їх активності
1.1.1. Фосфофруктокіназа – регулятор гліколізу.
1.1.2. Механізм дії гліколітичного ферменту – альдолази.
1.2. Активність ферментів циклу трикарбонових кислот та тканинного дихання в
процесі розвитку тварин та при дії різних кормових
добавок.
1.2.1. Дегідрогенази цитратного циклу
1.2.2. Система цитохромів. IV ферментний комплекс дихального
ланцюга.
1.2.3. Структура та функції аденозинтрифосфатази.
1.2.4. Основні етапи біологічного окиснення в мітохондріях
м’язів
1.3. Вплив комплексних кормових добавок на показники обміну речовин в організмі
тварин.…….
1.3.1. Використання кормової добавки „Гумісол” в якості біостимулятора росту
тварин та птиці.
1.3.2. „Вітадепс”, як каротинвмісна кормова добавка у раціоні
тварин
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА Й ОСНОВНІ МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Схема
досліджень.
2.2. Матеріали і методи
досліджень
2.2.1. Виділення мітохондрій
.
2.2.2. Методи визначення активності ферментів гліколізу
2.2.3. Методи визначення активності дегідрогеназ циклу
Кребса
2.2.4. Методи визначення активності ферментів дихального
ланцюга
2.2.5. Визначення загального білка в мітохондріях та гомогенаті білих і
червоних м’язів.
2.2.6. Характеристика реактивів, що використовувалися при проведенні
досліджень.
2.2.7. Статистичні методи
.
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ………………………………
3.1. Вікові зміни активності ферментів гліколізу та біологічного окиснення в
білих та червоних м’язах курчат-бройлерів.
3.1.1. Динаміка активності фосфофруктокінази та альдолази.
3.1.2. Особливості активності дегідрогеназ цитратного циклу в м’язах
курчат-бройлерів.
3.1.3. Активність ферментів дихального ланцюга
3.2. Вплив комплексної кормової добавки „Гумісол” на процеси метаболізму в
м’язах курчат-бройлерів
3.2.1. Динаміка активності ключових ферментів гліколізу при дії кормової
добавки „Гумісол”
3.2.2. Особливості активності дегідрогеназ циклу трикарбонових кислот при
використанні „Гумісолу”
3.2.3. Особливості активності ферментів тканинного дихання при використанні
„Гумісолу”
3.3. Вплив кормової добавки „Вітадепс” на активність ферментів енергетичного
обміну в м’язах курчат-бройлерів.
3.3.1. Активність ферментів гліколізу при дії каротинвмісної добавки
„Вітадепс”.
3.3.2. Активність ферментів ЦТК при дії каротинвмісної добавки
„Вітадепс”.
3.3.3. Активність ЦХО та АТФ-ази при дії каротинвмісної добавки
„Вітадепс”.
3.4. Зоотехнічні показники вирощування курчат-бройлерів при дії комплексних
кормових добавок
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ.
ВИСНОВКИ
.
ПРОПОЗИЦІЇ
ВИРОБНИЦТВУ.
ДОДАТКИ.
СПИСОК