Вы здесь

Захворювання сечостатевої системи у віддалені терміни після резекції шлунка з приводу ускладненої виразкової хвороби

Автор: 
Кристопчук Соломія Ананіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005455
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ……………………
ВСТУП ……………………………………………………
РОЗДІЛ 1.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ОСОБЛИВОСТІ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ ТА
ҐАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) ……………………………………
1.1.
Клініко-функціональні та морфолоґічні особливості сечостатевої системи
….
1.2.
Фізіолоґічні зміни структури і функції ґастродуоденальної зони ………………….…………
1.3.
Патолоґічні зміни стану сечостатевої системи в осіб, що перенесли резекцію
шлунка .
РОЗДІЛ 2.
МЕТОДОЛОҐІЯ, МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕНЬ .
2.1.
Методолоґічний підхід
2.2.
Загальна клінічна характеристика обстежених хворих
2.3.
Методи та методики досліджень
РОЗДІЛ 3.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ .
3.1.
Комплексна характеристика захворювань сечостатевої системи у віддалені терміни
після резекції шлунка
3.2.
Рівень тестостерону у чоловіків після резекції шлунка
3.3.
Пероксидне окиснення ліпідів та антиоксидантна система у чоловіків з ураженнями
сечостатевої системи
.
3.4.
Особливості імунного гомеостазу у чоловіків з еректильною дисфункцією та
механізм її виникнення після резекції шлунка .
3.5.
Особливості імунного гомеостазу у чоловіків з хронічним пієлонефритом та
механізм його виникнення після резекції шлунка .
3.6.
Удосконалення комплексного лікування еректильної дисфункції та хронічного
пієлонефриту після резекції шлунка ………………
РОЗДІЛ 4.
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВИСНОВКИ ………………………………………………….
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ …………………………………….
ДОДАТКИ
СПИСОК