Вы здесь

Інституціоналізація волонтерського руху в Україні

Автор: 
Юрченко Ірина Вадимівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005464
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Вступ . . . . . . . . .
Розділ 1. Зміст та етапи інституціоналізації соціальних рухів .
1.1. Соціологічні концепції соціальних інститутів та процесу
інституціоналізації . . . . . . . .
1.2. Особливості інституціоналізації соціальних рухів . .
1.3. Дослідження волонтерства: існуючий досвід . . .
Висновки до
розділу . . . . . . . .
Розділ 2. Програма дослідження волонтерства як соціального явища
2.1. Становлення волонтерського руху в Україні . . .
2.1.1. Історичні корені волонтерської діяльності . . .
2.1.2. Волонтерство як соціальне явище . . . .
2.1. Волонтерський рух в Україні . . . . .
2. Обгрунтування методу дослідження . . . . .
2.3. Проблемна ситуація та концептуалізація дослідження . .
Висновки до
розділу . . . . . . . .
Розділ 3. Умови та фактори інституціоналізації волонтерського руху
3.1. Особливості мотивації волонтерської діяльності . . .
3.2. Ціннісно-нормативна структура волонтерської діяльності .
3.3. Символічно-смислова структура та ресурси волонтерського руху
3.4. Статусно-рольова структура і механізми соціального контролю
3.5. Особливості легітимації волонтерського руху . . .
3.6. Елементи легалізації волонтерського руху . . . .
3.7. Формування колективної ідентичності . . . .
Висновки до
розділу . . . . . . . .
Висновки . . . . . . . . . .
Додаток А. “Кодекс честі волонтера” і розшифрування слова
“волонтер” . . . . . . . . . .
Додаток Б. Розшифрування слова “волонтер”, які запропонували
представники Ресурсного центру розвитку громадських організацій
“Гурт” та працівники і волонтери мережі центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді . . . . . . .
Додаток В. Обітниця соціального працівника на громадських засадах (волонтера)
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді .
Додаток Д. Гімн волонтерів центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді . . . . . . . . .
Список