Вы здесь

Генеза українських східнослобожанських говірок на лексичному рівні

Автор: 
Верховод Ольга Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005472
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Зміст
Стор.
Вступ…………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. Діалектна лексика як об’єкт лінгвістичного дослідження
1.1. Основні аспекти вивчення структурної організації та генези діалектної
лексики ………………………………………………………….
1.2. Стан дослідження номінативних процесів у діалектній лексиці.
1.3. Експресивність та емоційність як чинник творення номінативних
одиниць………………………………………………………………….
Висновки до
розділу …………………………………………………
Розділ 2. Генетична стратифікація Номінативних процесів у лексиці живої природи
сучасних українських східнослобожанських говірок
2.1. Структурна організація ТГЛ живої природи, причини виникнення переносних
найменувань у ній………………………………………………
2.2. Типи номінативних одиниць у ТГЛ „Жива природа” та їх
генеза………………………………….………………………………………
2.3. Чинники вторинної номінації…………………………………….
Висновки до
розділу ………………………………………………….
Розділ 3. Специфіка вияву опозиції сем під кутом зору становлення ТГЛ „Жива
природа”
3.1. Лексична реалізація опозицій сем ‘самець’ : ‘самиця’; ‘доросла особина’ :
‘маля’ в ЛСГ „Дикі тварини”…………………………………….
3.2. Лексична реалізація опозицій сем ‘самець’ : ‘самиця’; ‘доросла особина’ :
‘маля’ в ЛСГ „Птахи”…………………………………………….
3.3. Лексична реалізація опозицій сем ‘самець’ : ‘самиця’; ‘доросла особина’ :
‘маля’ в ЛСГ „Риби”…………………………………………
3.4. Лексична реалізація опозицій сем ‘самець’ : ‘самиця’; ‘доросла особина’ :
‘маля’ в ЛСГ „Земноводні. Плазуни”, „Комахи”, „Представники інших
класів”…………………………………………….…………………
Висновки до
розділу ………………………………………………….
РОЗДІЛ 4. АРЕАЛОГІЯ ЛЕКСИКИ ЖИВОЇ ПРИРОДИ В УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ
ГОВІРКАХ
4.1. Загальна характеристика просторової диференціації українських
східнослобожанських говірок………………………………
4.2. Просторова диференціація лексики живої природи в українських
східнослобожанських говірках……………………………………………
Висновки до
розділу ………………………………………………
Висновки…………………………………………………………
список