Вы здесь

Будова гемомікроциркуляторного русла язика в нормі і за умов експериментального цукрового діабету.

Автор: 
Султан Роксолана Ярославівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005586
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Морфологічні особливості язика людини
та експериментальних тварин в нормі
Морфологічні особливості язика людини
та експериментальних тварин за умов
стрептозотоциніндукованого цукрового діабету
РОЗДІЛ 2.МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.1. Морфологічні особливості та ангіоархітектоніка
язика щура в нормі
3.1.1. Морфологічна характеристика та морфометричний
аналіз кровоносного русла язика щура в нормі
3.1.2. Результати гістологічного дослідження
язика щура в нормі
3.1.3. Результати електронної мікроскопії язика щура в нормі
3.2. Динаміка розвитку змін язика за умов експериментального
цукрового діабету
3.2.1. Якісно-кількісні зміни гемомікроциркуляторного русла
язика щурів за умов експериментального
цукрового діабету
3.2.2. Результати світлової мікроскопії язика щура
при експериментальному цукровому діабеті
3.2.3. Результати електронної мікроскопії язика щура
при експериментальному цукровому діабеті
3.2.4. Результати біохімічного дослідження крові щура в нормі
та за умов експериментального цукрового діабету
3.3. Порівняння результатів норми та експерименту
3.3.1. Порівняння результатів макроскопічного,
гістологічного та електронно-мікроскопічного дослідження
гемомікроциркуляторного русла язика щурів у нормі
та за умов стрептозотоциніндукованого
цукрового діабету
3.3.2. Порівняльна характеристика морфометричних параметрів
гемомікроциркуляторного русла язика щурів у нормі
та за умов стрептозотоциніндукованого
цукрового діабету
3.3.3. Порівняння біохімічних показників крові щурів
у нормі та за умов стрептозотоциніндукованого
цукрового діабету
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК