Вы здесь

Продуктивність, якість м"яса, обмін речовин та стан внутрішних органів свиней при згодовуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-3

Автор: 
Ремінний Олег Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005620
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
стор.
ВСТУП
РОЗДІЛ 1.НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ У
ТВАРИННИЦТВІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1.1. Ферментні препарати, що використовуються у тваринництві, їх властивості та
біологічна дія
1.2. Ефективність використання ферментних препаратів в годівлі
свиней
1.3. Вплив згодовування ферментних препаратів на обмінні процеси та стан
внутрішніх органів свиней
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Схеми дослідів на тваринах та умови їх проведення
2.2. Методики і техніка досліджень
РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ МЕК-БТУ- НА ПРОДУКТИВНІСТЬ,
ЯКІСТЬ М'ЯСА, ОБМІН РЕЧОВИН ТА СТАН ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ
3.1. Ефективність використання МЕК-БТУ- в підгодівлі підсисних поросят
3.2. Вплив згодовування МЕК-БТУ- на ріст ранньовідлучених поросят та їх
наступну продуктивність
3.2.1. Відгодівельні та забійні показники
3.2.2. М’ясо-сальні показники
3.2.3. Шлунок і кишечник
3.2.4. Показники крові
3.3. Продуктивність молодняку свиней на вирощуванні при згодовуванні різних доз
МЕК-БТУ-
3.3.1. Відгодівельні та забійні показники
3.3.2. Фізико-хімічні показники якості м’яса
3.3.3. Шлунок та кишечник
3.4. Вплив згодовування МЕК-БТУ- на продуктивність, якість м’яса та стан
внутрішніх органів свиней на відгодівлі
3.4.1. Відгодівельні та забійні показники
3.4.2. М’ясо-сальні показники
3.4.3. Гематологічні показники
3.4.4. Перетравність поживних речовин та обмін азоту
3.4.5. Стан структур органів травлення
3.4.6. Морфологічні показники ендокринних залоз
3.5. Виробнича перевірка досліджень
3.6. Економічна оцінка використання МЕК-БТУ- в годівлі свиней
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
ДОДАТКИ
СПИСОК