Вы здесь

Ефективність селекції у племінних стадах української чорно-рябої молочної породи

Автор: 
Сотніченко Юлія Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005680
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
стор
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ
СКОРОЧЕНЬ.
ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД
ЛІТЕРАТУРИ.
1.1. Фактори формування високопродуктивних стад молочної худоби…
1.2. Інтенсивність росту ремонтного молодняку української чорно-
рябої молочної породи ……………………………………………………
1.3. Формування екстер’єру корів української чорно-рябої молочної
породи….
1.4. Особливості успадкування молочної продуктивності.
1.5. Відтворна здатність молочної
худоби.
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕНЬ.
3.1. Генетичний прогрес у племінних стадах української чорно-рябої молочної
породи……………………………………………….………….…
3.2. Генетичний потенціал за надоєм та ступінь його реалізації у племінних
стадах молочної
худоби.
3.3. Вплив інтенсивності росту ремонтного молодняку на наступну їх молочну
продуктивність ………….…………………………….
3.4. Залежність молочної продуктивності корів від їх лінійного росту.
3.5. Ефективність відбору в племінних стадах молочної худоби………
3.6. Ефективність форм підбору в стадах.…………….……………….
3.7. Форми успадкування племінної цінності корів української чорно-рябої
молочної породи за надоєм…………………………………………….
3.8. Відтворна здатність корів в процесі зростання їх генетичного потенціалу за
надоєм………………………………………………………
3.9. Тривалість продуктивного використання корів і причини їх
вибуття …………………………………………………………………………
3 Економічна ефективність
селекції
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІД-ЖЕНЬ………………………………………………….………………………
ВИСНОВКИ.
ПРОПОЗИЦІЇ
ВИРОБНИЦТВУ
СПИСОК