Вы здесь

Використання властивостей діетилдитіокарбамінату натрію в амперометричному аналізі катіонних сумішей

Автор: 
Демид Анна Євгенівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005694
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
ВСТУП…………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………
1.1.
Взаємодія іонів купруму, кобальту, нікелю і цинку з сульфуровмісними реагентами
…………………….……………….
1.2.
Кількісний аналіз об’єктів, що одночасно містять декілька катіонів важких
металів (Cu+, Cu+, Zn+, Co+, Ni+)………………
1.3.
Способи оптимізації аналізу суміші катіонів…….……………….
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ……………….
РОЗДІЛ 3. ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОВЕДІНКА ГАЛОГЕНОКУПРАТІВ (І ТА ІІ) І
ДІЕТИЛДИТІОКАРБАМІНАТУ НАТРІЮ НА ФОНІ
ГАЛОГЕНІДІВ…………….
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
Вивчення електрохімічних характеристик розчинів діетилдитіокарбамінату натрію
на фоні галогенідів……………
Електрохімічні властивості розчинів солей купруму (І та ІІ) на фоні
галогенідів………………………………………………………
Вольтамперометрія солей купруму (І та ІІ) на фоні галогенідів….
Вивчення впливу природи електролітів. Коливальні процеси……
Вольтамперометрія сумішей бромокупратів (І та ІІ)……………………………………………………………………
Процеси комплексоутворення з участю купруму (ІІ та І) на фоні галогенідів
лужних металів…………………………………………
РОЗДІЛ 4. ВЗАЄМОДІЯ КАТІОНІВ Cu+, Cu+ , Zn+, Co+ та Ni+ НА ФОНІ ГАЛОГЕНІДІВ
З ДІЕТИЛДИТІОКАРБАМІНАТОМ НАТРІЮ….
4.
4.1.
4.1.
4.
Дослідження взаємодії купруму (І та ІІ) на фоні галогенідів з
діетилдитіокарбамінатом натрію…………………………………
Взаємодія купруму (І) з ДДТК на фоні галогенідів……………….
Взаємодія купруму (ІІ) з ДДТК на фоні галогенідів………………
Взаємодія цинку з ДДТК на фоні галогенідів……………………
4.2.
4.2.
Амперометричне титрування цинку ДДТК………………………
Вивчення розчинності (ДДТК)Zn в умовах амперометричного
визначення……………………………………………………………
4.
Взаємодія кобальту з ДДТК на фоні галогенідів……………….
4.
Взаємодія нікелю з ДДТК на фоні галогенідів……………………
РОЗДІЛ 5. АМПЕРОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ СУМІШЕЙ КАТІОНІВ……
5.1.
Аналіз двокомпонентних сумішей………………………………….
5.2.
Аналіз трикомпонентних складних сумішей……………………….
РОЗДІЛ 6. ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В АНАЛІЗІ ПРОМИСЛОВИХ ТА ШТУЧНИХ
ОБ’ЄКТІВ…………………
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………
ЛІТЕРАТУРА …………………………………………………………………
ДОДАТКИ
ВСТУП
Актуальність