Вы здесь

Продуктивні якості та генетичні особливості свиней при внутрішньопородному поєднанні різних типів української м'ясної породи

Автор: 
Драган Ольга Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005707
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Вступ
РОЗДІЛ І
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1.
Сучасні методи розведення свиней
1.1.
Використання генетичних маркерів (MAS-маркерна селекція)
1.1.1.
Імуногенетичні маркери
1.1.1.
Молекулярно-генетичні маркери
1.2.
Українська м’ясна порода свиней історія її створення
1.2.1.
Харківський тип української м’ясної породи свиней
1.2.
1.2.3.
Експериментальна група свиней селекції Дніпропетровського ДАУ.
Наукове обґрунтування постановки власних досліджень
РОЗДІЛ ІІ МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
РОЗДІЛ ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.1.
Генеалогічна організація та продуктивність вихідних батьківських форм
харківського типу та експериментальної групи селекції Дніпропетровського ДАУ.
3.1.1.
Генеалогічна структура вихідних батьківських форм
3.2.
Репродуктивні якості свиноматок батьківських форм
3.3.
Внутрішньо популяційна поєднуваність свиноматок батьківських форм
3.4.
Продуктивні та генетичні особливості свиней різних схем розведення
3.4.
Репродуктивні якості свиноматок харківського типу та їх помісей Fпри різних
схемах розведення
3.4.
Ріст і розвиток чистопородних і помісних ремонтних свинок F і F
3.4.
Відгодівельні, забійні і м’ясні якості свиней різних генотипів
3.4.4.
Фізико-хімічний аналіз м’яса піддослідних тварин
3.4.
Імуногенетичні особливості свиней отриманих за різними схемами розведення
3.4.
ДНК- типування піддослідних тварин.
3.5.
Економічна ефективність пропонуємих схем розведення свиней української м’ясної
породи .
АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВИСНОВКИ
СПИСОК