Вы здесь

Фізіологічне обґрунтування використання гомогенізованого корму у годівлі свиней

Автор: 
Держговський Олексій Олексійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005708
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Фізіологічні закономірності травлення у свиней
1.2. Вплив способів підготовки кормів до згодовування на процеси травлення у
свиней
1.3. Вплив технологічних аспектів приготування гомогенізованого корму на
фізіологічні особливості свиней
1. Обґрунтування вибраного напрямку роботи та методичного підходу
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Визначення хімічних змін у зерні окремих видів (ячмінь, пшениця,
кукурудза, горох та соя) при використанні різних способів приготування до
згодовування тваринам
2.2. Вивчення перетравності поживних речовин в організмі свиней при
використанні різних способів приготування корму до згодовування
2.3. Дослідження динаміки росту молодняку свиней при використанні різних
способів приготування кормів до згодовування
2.4. Вивчення впливу способу підготовки кормів до згодовування на клінічні та
біохімічні показники крові свиней
2.5. Порівняння морфологічних та гістологічних властивостей органів
шлунково-кишкового тракту свиней при використанні різних методів підготовки
корму до згодовування
2.6. Вивчення та порівняння комплексу продуктивних якостей свиней, відгодованих
кормами різних методів підготовки до згодовування
2.6.1. Вивчення забійних якостей піддослідних свиней
2.6.2. Оцінка фізико-хімічних властивостей м’язової та жирової тканин
піддослідних свиней
2.6.3. Проведення оцінки смакових якостей свинини
2.7. Статистична обробка результатів досліджень
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.1. Хімічні зміни у зерні різних видів при використанні різних способів
приготування до згодовування тваринам
3.2. Перетравність поживних речовин в організмі свиней при використанні різних
способів приготування корму до згодовування
3.2.1. Рівень перетравності поживних речовин корму в організмі свиней
3.2.2. Баланс азоту, кальцію та фосфору в організмі свиней
3.3. Динаміка росту молодняку свиней при використанні різних способів
приготування кормів до згодовування
3.4. Вивчення впливу способу підготовки кормів до згодовування на клінічні та
біохімічні показники крові свиней
3.5. Порівняння морфологічних та гістологічних характеристик органів
шлунково-кишкового тракту свиней при використанні різних методів підготовки
корму до згодовування
3.6. Вивчення та порівняння комплексу продуктивних якостей свиней, відгодованих
кормами різних методів підготовки до згодовування
3.6.1. Вивчення забійних якостей піддослідних свиней
3.6.2. Оцінка фізико-хімічних властивостей м’язової та жирової тканин
піддослідних свиней
3.6.3. Проведення оцінки смакових якостей свинини
3.7. Оцінка кореляційних зв’язків між досліджуваними показниками
3.8. Економічна ефективність використання різних способів приготування кормів
до згодовування у виробництві свинини
РОЗДІЛ 4. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК