Вы здесь

Особливості перебігу стенокардії у жінок із субклінічним гіпотиреозом в період менопаузи

Автор: 
Шатинська-Мицик Ірина Сергіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005733
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, СИМВОЛИ, ОДИНИЦІ ТА ТЕРМІНИ….….…
ВСТУП ……………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1.
Сучасні погляди НА патогенетичні чинники, перебіг та лікування CТАБІльної
СТЕНОКАРДІЇ в жінок із субклінічним гіпотиреозом в період менопаузи (огляд
літератури)……………………………….
1.1.
Епідеміологія, патогенез, клініка та діагностика стабільної стенокардії в жінок
у період менопаузи …………………………
1.2.
Показники функціонального стану гіпофізарно-тиреоїдної системи в жінок у період
менопаузи ……………………………
1.3.
Особливості ліпідного обміну та системи гемостазу в жінок у період менопаузи
…………………………………………………
1.4.
Принципи сучасного лікування жінок хворих на стабільну стенокардію
…………………………………….…………………
1.5.
Підходи до замісної гормональної терапії естрогенами та прогестагенами в жінок
у період менопаузи ………………….…
1.6.
Сучасні підходи до замісної гормональної терапії тиреоїдними гормонами в хворих
із субклінічним гіпотиреозом……….
РОЗДІЛ 2.
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.
Загальна характеристика хворих………………………………….
2.2.
Методи дослідження та статистичний аналіз ………………
РОЗДІЛ 3.
показники Функціонального стану гіпофізарно- тиреоїдної системи та особливості
клінічного перебігу стенокардії та Клімактеричного синдрому в жінок У ПЕРІОДІ
МЕНОПАУЗИ……………
РОЗДІЛ 4.
ПОКАЗНИКИ ліпідного обміну у жінок, ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ ІІ-ІІІ ФК
із субклінічним гіпотиреозом, В ПЕРІОДІ МЕНОПАУЗИ……………………
РОЗДІЛ 5.
показники системи гемостазу в жінок, ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ ІІ-ІІІ ФК
із субклініч-ним гіпотиреозом, В ПЕРІОДІ МЕНОПАУЗИ…………….
РОЗДІЛ 6.
ЕФЕКТИВНІСТЬ комплексного лікування жінок, ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ
ІІ-ІІІ ФК із суб-клінічним гіпотиреозом, В ПЕРІОДІ МЕНОПАУЗИ……
АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ дослідження…………….
Висновки……………….……………………………………………………
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ……………….………………………………
Додатки. …….………………………………………………………………
СПИСОК