Вы здесь

Етнокультурні особливості образу світу українців

Автор: 
Спиридонова Лідія Костянтинівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005738
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………
РОЗДІЛ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗУ СВІТУ ТА ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРИ
В ЙОГО ФОРМУВАННІ…………………………………………………
Основні підходи до проблеми образу світу в психологічній
науці………………………………………………………………………
Поняття «образ» и «образ світу» як психологічні категорії ……
1.3. Структура образу світу. Співвідношення понять «образ світу»
та «картина віту»…………………………………………………………
1.4. Значення та особистісні смисли як складові образу світу…………
1. Культурологічні та етнопсихологічні фактори
формування образу світу……………………………………………
Соціальні аксіоми як репрезентація образу світу………………….
Висновки до
розділу 1.…………………………………………………….
РОЗДІЛ 2. ВІДОБРАЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБРАЗУ
СВІТУ УКРАЇНЦІВ В УНІВЕРСАЛЬНИХ
СОЦІАЛЬНИХ АКСІОМАХ ………
2.1. Кроскультурне дослідження соціальних аксіом як
репрезентації образу світу українців………………………………
2.2. Дослідження регіональних особливостей образу
світу українців………………………………………………………
2.3. Дослідження вікових особливостей образу світу українців ….
Висновки до
розділу …………………………………………………….
РОЗДІЛ 3. КУЛЬТУРНО СПЕЦИФІЧНІ СОЦІАЛЬНІ АКСІОМИ,
ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬ ОСОБЛИВОСТІ
ОБРАЗУ СВІТУ УКРАЇНЦІВ ………………………………………….
3.1. Емпіричне дослідження глибинних (ядерних) структур
образу світу українців, що відбиваються у вербальних
знаках…………………………………………………………………
3.2. Емпіричне дослідження глибинних (ядерних) структур
образу світу українців, що відбиваються у невербальних знаках
3.3. Виявлення культурно специфічних соціальних аксіом………… 3.4.
Кроскультурне дослідження особливостей образу світу
українських і китайських респондентів (на базі українських тем,
релевантних соціальним аксіомам) ………………………………
3.5. Категоріальна структура культурно специфічного образу світу
українців…………………………………………………………….
Дослідження регіональних і вікових особливостей відбиття
культурно специфічних соціальних аксіом в образі світу
українців……………………………………………………………
Висновки до
розділу ……………………………………………………
ВИСНОВКИ………………………………………………………………
СПИСОК