Вы здесь

Психологічні чинники готовності особистості до громадської активності

Автор: 
Гусєва Анжела Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005739
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ
ОСОБИСТОСТІ ДО ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ…………………… ….
Дослідження змісту готовності як психічного стану
особистості перед діяльнісною активністю…….…………………………….
Теоретичний аналіз громадської активності як феномену
суспільних відносин та форми прояву соціальної активності
особистості……………………………………………………………………….
1.3. Біосоціальний та соціокультурний підходи у проблемі
визначення чинників формування громадської активності
особистості ………………………………………………………………………
Висновки до першого
розділу
РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ
ГОТОВНОСТІ ДО ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ
У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ……………………………….
2.1. Дослідження феноменологічної природи активності:
активність як поведінка та діяльність…………………………………………
2.2. Громадська активність у рамках діяльнісного підходу:
психологічні механізми громадської дії………………………………………
2.3. Психологічні чинники готовності
особистості до громадської активності……………………………………….
Висновки до другого
розділу………………………………………………….
РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ
ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ГОТОВНІСТЬ
ОСОБИСТОСТІ ДО ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ………………………
3.1. Методичний інструментарій дослідження……………………………….
3.2. Організація і побудова дослідження…………………….
3.3. Емпіричне дослідження психологічних чинників
готовності особистості до громадської активності………. ………………….
3.4. Дослідження структурно-функціональних зв’язків між
складовими структури готовності та вивчення особливостей
їх впливу на готовність до громадської активності
студентської молоді південного та західного регіонів України…………….
Висновки до третього
розділу…………………………………………………
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ……………………………………………………….
ДОДАТКИ………………………………………………………………………
СПИСОК