Вы здесь

Індивідуалізація підходів до ведення жінок із стресовим нетриманням сечі.

Автор: 
Кулаковська Ольга Валеріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005740
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.
ВСТУП ………………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ стан проблеми стресового
нетримання сечі у жінок (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) …….………….
Основні фактори ризику та причини стресового
нетримання сечі у жінок……………………………………………….
Сучасні підходи до лікування стресового нетримання сечі……
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ…………………
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ТА ПРОСПЕКТИВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЖІНОК із
стресовим нетриманням сечі ………
3.1. Ретроспективний аналіз історій хвороб жінок зі
стресовим нетриманням сечі…………………………………………….
3.2. Клінічна характеристика обстежених жінок із
стресовим нетриманням сечі в ході проспективного дослідження….
РОЗДІЛ 4. індивідуалізація підходів до лікування
хворих із стресовим нетриманням сечі ………………………
4.1. Результати консервативного медикаментозного методу
лікування стресового нетримання сечі…………………………………
4.2. Метод малоінвазивного оперативного лікування хворих
із стресовим нетриманням сечі і результати…………………………
РОЗДІЛ 5. Характеристика якості життя жінок
із стресовим нетриманням сечі ПРИ ЗАСТОСУВАННІ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО лікУванНЯ ………….…………….
5.1. Стан основних параметрів оцінки якості життя
пацієнток з стресовим нетриманням сечі в залежності
від методу лікування…………………………………………………….
5.2. Оцінка сексуальної функції хворих з стресовим
нетриманням сечі до та після лікування………………………………
ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………
ВИСНОВКИ………………………………………………………………….
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ………………………………………………
СПИСОК