Вы здесь

Молекулярна діагностика латентного вірусу та SSR-ПЛР ідентифікація сортів хмелю (Humulus lupulus L.) української селекції

Автор: 
Оверченко Віталій Віталійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005759
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Народногосподарське значення рослин хмелю звичайного (Humulus lupulus L.)
в Україні.
1.1.1. Біологічні особливості рослин хмелю звичайного.
1.1.2. Технологія вирощування хмелю.
1.2. Біологічні та фізико-хімічні властивості вірусів, що уражують рослини
хмелю звичайного.
1.3. Молекулярно-біологічні методи ідентифікації та діагностики вірусів рослин
хмелю звичайного.
1.4. Селекційні основи та сучасні біотехнологічні підходи в хмелярстві.
1.5. Господарсько-фенологічні методи ідентифікації сортів хмелю.
1.6. Молекулярно-генетичні маркери при сортовипробуванні рослин.
1.7. ДНК-маркери та їх використання при аналізі генотипів рослин хмелю.
РОЗДІЛ МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Вихідний рослинний матеріал та його відбір.
2.2. Метод біологічного тестування вірусних інфекцій.
2.3. Спектрофотометричний аналіз патогенів вірусної природи.
2.4. Методи виділення та очищення вірусів хмелю.
2.5. Електронна мікроскопія.
2.6. Електрофорез капсидних білків вірусів.
2.7. Молекулярно біологічні та біохімічні методи досліджень.
2.8. Дизайн та синтез праймерів для полімеразної реакції.
2.9. Виділення вірусної РНК із рослин хмелю звичайного.
2 Проведення реакції зворотної транскрипції.
2 Електрофорез продуктів ампліфікації в агарозному гелі.
2 Виділення геномної ДНК з рослин хмелю.
2 Проведення SSR-ПЛР.
2 Капілярний електрофорез маркерних локусів ДНК хмелю.
2 Визначення філогенетичних зв’язків між генотипами хмелю.
2 Статистична обробка одержаних даних.
РОЗДІЛ БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАТЕНТНОГО ВІРУСУ ХМЕЛЮ ТА РОЗРОБКА ПЛР –
ДІАГНОСТИКУМІВ
3.1. Візуальний аналіз первинно інфікованого рослинного матеріалу.
3.2. Біологічні властивості та репродукція латентного вірусу хмелю на рослинах
індикаторах.
3.3. Оптимізація методу виділення, очищення та концентрування латентного вірусу
хмелю.
3.4. Електронно-мікроскопічні дослідження латентного вірусу хмелю.
3.5. Діагностика та ідентифікація ЛВХ методом ЗТ ПЛР.
3.6. ПЛР-діагностика та поширення вірозів латентного вірусу на сортах хмелю
української селекції.
РОЗДІЛ ДНК-АНАЛІЗ ГЕНОТИПІВ ХМЕЛЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МІКРОСАТЕЛІТНИХ МАРКЕРІВ
4.1. Аналіз і підбір локусів для ідентифікації та диференціації рослин хмелю.
4.2. Характеристика геномів хмелю за допомогою мікросателітних маркерів.
4.3. Використання мультиплексу для проведення SSR-ПЛР.
4.4. Дослідження філогенетичних зв’язків генотипів хмелю української селекції.
4.5. Порівняльна оцінка генотипів хмелю української та європейської селекції.
4.6. Практичне застосування результатів генотипування сортів хмелю української
селекції.
ПІДСУМКИ
ВИСНОВКИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
ДОДАТКИ
СПИСОК