Вы здесь

Магнітооптичні та магніторефрактивні ефекти в магнітних металевих і металодіелектричних наногранульованих плівках

Автор: 
Кравець Анатолій Федорович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005801
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p style="font-family: 'Times New Roman', 'Times', serif; font-size: 18px; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;">Зміст<br />Вступ <br />Розділ <br />Огляд літератури<br />1.1.<br />Загальні положення<br />1.2.<br />Особливості і методи виготовлення магнітних наногранульованих плівок <br />1.3.<br />Магнітооптичні властивості магнітних наногранульованих плівок<br />1.3.1.<br />Фізика магнітооптичних явищ <br />1.3.2.<br />Особливості проявів магнітооптичних явищ в магнітних наногранульованих плівках <br />1.4.<br />Магніторефрактивні явища в магнітних наногранульованих плівках<br />1.5.<br />Висновки до <br />розділу <br />Розділ <br />Методики експериментальних Досліджень<br />2.1.<br />Методики виготовлення МНГП та визначення їх складу <br />2.2.<br />Дослідження структури МНГП <br />2.3.<br />Вимірювання магнітоопору МНГП <br />2.4.<br />Магнітні вимірювання в МНГП<br />2.5.<br />Оптичні вимірювання МНГП<br />2.5.1.<br />Вимірювання спектрів пропускання, відбивання і поглинання плівок<br />2.5.2.<br />Вимірювання оптичних характеристик плівок еліпсометричним методом <br />2.5.3.<br />Метод спектральної еліпсометрії з Фур’є перетворенням<br />2.6.<br /> Методики магнітооптичних вимірювань <br />2.6.1.<br />Вимірювання петель гістерезису магнітооптичних ефектів<br />2.6.2.<br />Спектральні вимірювання ефекту Фарадея в (СoFe)x(HfO)-x плівках <br />2.6.3.<br />Вимірювання полярного керівського обертання в СoxAg-x плівках<br />2.6.4.<br />Вимірювання екваторіального ефекту Керра в CoxCu-x плівках<br />2.6.5.<br />Вимірювання полярного керівського обертання в (CoFe)x(AlO)-x плівках <br />2.7.<br />Методика магніторефрактивних вимірювань<br />2.8.<br />Розрахунки магнітооптичних ефектів в МНГП в рамках наближення ефективного<br />середовища <br />РОЗДІЛ <br />Виготовлення магнітних наногранульованих плівок У широкому діапазоні<br />концентрацій магнітних складових методом двох джерел <br />3.1.<br />Визначення об’ємної концентрації складових в двохкомпонентній плівці,<br />виготовленій методом двох джерел <br />3.1.1.<br />Сутність методу двох джерел<br />3.1.2.<br />Розрахунки розподілу концентрацій складових в двохкомпонентній плівці,<br />осадженій із двох джерел з різними емісійними характеристиками <br />3.2.<br />Виготовлення магнітних наногранульованих плівок в широкому діапазоні<br />концентрацій магнітних складових <br />3.3.<br /> Висновки до <br />розділу <br />Розділ <br />Структурні дослідження магнітних наногранульованих плівок<br />4.1.<br />Структурні дослідження CoxCu-x плівок <br />4.2.<br />Структурні дослідження CoxAg-x плівок<br />4.2.1.<br />Рентгеноструктурні дослідження <br />4.2.2.<br />Дослідження структури CoxAg-х плівок магнітними методами <br />4.2.3.<br />Ядерний магнітний резонанс в CoxAg-x плівках<br />4.2.4.<br />SQUID – магнітометрія CoxAg-x плівок<br />4.3.<br />Структурні дослідження металодіелектричних (CoFe)x(AlO)-x і (CoFe)x(HfO)-x<br />плівок <br />4.3.1.<br />Рентгеноструктурні дослідження металодіелектричних МНГП<br />4.3.2.<br />Мікроскопічні дослідження металодіелектричних МНГП<br />4.3.3.<br />Дослідження мікроструктури (CoFe)x(AlO)-x плівок магнітними методами<br />4.3.4.<br />Поріг перколяції і тунельний магнітоопір в (CoFe)x(AlO)-x плівках<br />4.4.<br />Висновки до <br />розділу <br />розділ <br />Магнітооптичні властивості магнітних наногранульованих плівок <br />5.1.<br /> Магнітооптичний ефект Фарадея в (CoFe)х(HfO)-х плівках<br />5.2.<br />Полярний магнітооптичний ефект Керра в (CoFe)x(AlO)-x плівках<br />5.3.<br />Екваторіальний ефект Керра в CoxСu-x плівках<br />5.4.<br />Полярний ефект Керра в CoxAg-x плівках<br />5.5.<br />Висновки до <br />розділу <br />розділ <br />Магніторефрактивний ефект в магнітних наногранульованих плівках<br />6.1.<br />Магніторефрактивний ефект в металевих CoxAg-x плівках <br />6.2.<br />Магніторефрактивний ефект в металодіелектричних (CoFe)x(AlO)-x і<br />(CoFe)x(HfO)-x плівках <br />6.3.<br />Висновки до <br />розділу <br />Загальні висновки<br />Список</span></p>