Вы здесь

Вдосконалення фізичної підготовленості веслувальників на байдарках при застосуванні різних режимів тренувань на етапі попередньої базової підготовки.

Автор: 
Богуславська Вікторія Юріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005827
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

зміст
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………………………
ВСТУП……………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ ………………………………………………………
1.1. Особливості фізичної підготовки веслувальників ……………….
1.1.1. Удосконалення витривалості…………………………………
1.1.2. Удосконалення швидкісних можливостей…………………
1.1.3. Удосконалення силових можливостей………………………
1.1.4. Удосконалення спритності та гнучкості…………………….
1.2. Вплив тренувань з веслування на функціональну підготовленість
підлітків….
1.3. Морфо-функціональні особливості жіночого та чоловічого організму, які слід
враховувати при побудові тренувального процесу з
веслування.…………………………………………….………………
Висновки до
розділу ………………………………………………
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ……………….
2.1. Методи
досліджень.
2.1.1. Теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел з проблеми
дослідження……………………………
2.1.2. Педагогічне спостереження ………………………………….
2.1.3. Педагогічний
експеримент…….
2.1.4. Методика визначення внутрішньої сторони навантажень
2.1.5. Педагогічне
тестування.
2.1.6. Методи математичної статистики ………………………….
2.2. Організація
досліджень…………
РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПРОГРАМ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ, СПРЯМОВАНИХ НА
ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ…….
3.1. Методичні основи та структура застосованих програм тренувальних
занять…………………………………………………….
3.2. Характеристика розроблених програм тренувальних занять з
веслування ……………………………………………………………….
3.2.1. Тренування в аеробному режимі енергозабезпечення із застосуванням методу
безперервної стандартизованої вправи…
3.2.2. Тренування у змішаному режимі енергозабезпечення із застосуванням методу
безперервної варіативної вправи. ………
3.2.3. Тренування у змішаному режимі енергозабезпечення із застосуванням методу
інтервальної варіативної вправи.………
3.2.4. Тренування у змішаному режимі енергозабезпечення із застосуванням методу
інтервальної стандартизованої вправи….
Висновки до
розділу ……………………………………………….
РОЗДІЛ 4. ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ НА ЕТАПІ
ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ РЕЖИМІВ
ТРЕНУВАНЬ…
4.1. Вплив різних режимів тренувань на аеробну та анаеробну (лактатну)
продуктивність
організму
4.2. Вплив різних режимів тренувань на зовнішнє дихання і споживання кисню в
стані відносного м’язового спокою
4.3. Вплив різних режимів тренувань на біоелектричну активність серця,
артеріальний тиск та частоту серцевих скорочень у стані відносного м’язового
спокою.
Висновки до
розділу 4.…………………………………………….
РОЗДІЛ 5. ВПЛИВ РІЗНИХ РЕЖИМІВ ТРЕНУВАНЬ З ВЕСЛУВАННЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ
ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ
ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ………………….
5.1. Тренування в аеробному режимі енергозабезпечення із застосуванням методу
безперервної стандартизованої вправи
5.2. Тренування у змішаному режимі енергозабезпечення із застосуванням методу
безперервної варіативної вправи
5.3. Тренування у змішаному режимі енергозабезпечення із застосуванням методу
інтервальної варіативної
вправи.
5.4. Тренування у змішаному режимі енергозабезпечення із застосуванням методу
інтервальної стандартизованої вправи…….
Висновки до
розділу 5.………………………………………….
РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПРАКТИЧНІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ.
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….
ДОДАТОК …………………………………………………………………….
СПИСОК