Вы здесь

Екологічна роль природно-заповідних територій на північному мегасхилі Українських Карпат

Автор: 
Лялюк-Вітер Галина Дмитрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005843
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,
СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ…………………………………………………………
ВСТУП………………………………………………………………………………
РОЗДІЛ СУЧАСНИЙ СТАН ТА БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ (АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД)………….
1.1. Лісовий природозаповідний фонд та його формування……………………
1.2. Збереження біорізноманіття і генетичної мінливості лісів…………………
1.3. Санітарно-гігієнічні функції природозаповідних територій………….
1.4. Використання лісового природно-заповідного фонду для розвитку рекреації і
туризму…………………………………………………………………
РОЗДІЛ ОБ’ЄКТИ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ……………………………
2.1. Методика досліджень……………………………………….
2.1.1. Оцінка сучасного стану, структури і збереження лісового
природно-заповідного фонду………………………………………………………………….
2.1.2. Вивчення лісового біорізноманіття та генетичних ресурсів…………….
2.1.3. Оцінка санітарно-гігієнічних функцій лісових екосистем………………
2.1.4. Розрахунок рекреаційного потенціалу лісового покриву…………………
2.2. Об’єкти досліджень та обсяг виконаних робіт………………………………
РОЗДІЛ ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ РЕГІОНУ
ДОСЛІДЖЕНЬ…
3.1. Геоморфологія, геологія, гідрографія, рельєф……………………………….
3.2. Кліматичні умови…………………………………………………………….
3.3. Характеристика ґрунтів……………………………………………………….
3.4. Лісова рослинність…………………………………………………………….
РОЗДІЛ ЕКОЛОГО-ЛІСІВНИЧА ОЦІНКА ЛІСОВОГО
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ…………………………….
4.1. Лісівничо-таксаційна характеристика насаджень на природно-заповідних
територіях і об’єктах……………………………………………………………….
4.2. Сучасний стан, структура, прогноз довговічності і визначення критеріїв
функціональної відповідності лісового природно-заповідного фонду…………
РОЗДІЛ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЗАПОВІДНИХ ЛІСІВ……….
5.1. Загальна характеристика лісового фонду Карпатського НПП…………….
5.2. Дослідження генетичних ресурсів лісових видів……………………………
РОЗДІЛ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ФУНКЦІЇ ЗАПОВІДНИХ ЕКОСИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ
КАРПАТСЬКОГО НПП)…………………….
6.1. Оцінка киснепродуктивної й газопоглинальної функцій………………….
6.2. Характеристика фітонцидних властивостей…………………………………
РОЗДІЛ ОПТИМІЗАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ ЛІСОВОГО
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ……….
7.1. Рекреаційний потенціал лісів на території Карпатського НПП…………….
7.2. Раціональне використання лісового природно-заповідного фонду для
збереження біорізноманіття, розвитку рекреації і туризму……………………
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….
СПИСОК