Вы здесь

Синкретизм образного світу Павла Тичини.

Автор: 
Фока Марія Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005852
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СИНТЕЗУ
СЛОВА, МУЗИКИ ТА ЖИВОПИСУ
1.1. Музичне та живописне в мистецтві слова: шляхи вивчення
1.2. Літературознавча інтерпретація синкретизму образного світу П. Тичини
РОЗДІЛ
ТВОРЧІСТЬ МИТЦІВ-СИНТЕЗИСТІВ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.
ЯК КОНТЕКСТ,
У ЯКОМУ ВІДБУВАЛОСЯ СТАНОВЛЕННЯ ПОЕТИКИ П. ТИЧИНИ
2.1. Влив європейських митців-синтезистів кінця ХІХ - початку ХХ ст.
2.2. Влив українських митців-синтезистів кінця ХІХ - початку ХХ ст.
РОЗДІЛ
ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНИЙ СИНКРЕТИЗМ У ПОЕЗІЯХ П. ТИЧИНИ
3.1. Музична складова художнього мислення митця
3.2. Омузичнення поетичного слова
3.3. Хореографічно-музичний компонент
Хореографія, мистецтво створення танцю, є ще одною складовою на полімистецькому обширі творчості П. Тичини. Адже поет, майстерно візуалізуючи засобами слова танок, фактично зробив хореографічний компонент складовою частиною свого синкретичного образного світу. Водночас хореографічність "увійшла" в словесний текст, "несучи" із собою музику, адже опис виконання будь-якого танцю асоціюється з музикою. Зокрема, В. Ванслов зазначає: "Виникнення танцю було б неможливим, якби на допомогу пластиці не приходила музика. Вона посилює виразність танцювальної пластики й надає їй емоційну й ритмічну основу. Танцювальне мистецтво первісно синтетично, бо поза музикою воно не існує" [, ]. Таким чином танець породжує бінарне враження в читача: музику й танець у своїй неподільній єдності.
РОЗДІЛ
ЛІТЕРАТУРНО-ЖИВОПИСНИЙ СИНКРЕТИЗМ У ПОЕЗІЯХ П. ТИЧИНИ
4.1. Малярська складова художнього мислення митця
4.2. Перекодування образотворчих засобів вираження на вербальний рівень
ВИСНОВКИ
СПИСОК