Вы здесь

Топос степу в новій українській літературі (Проза).

Автор: 
Ткаченко Ірина Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005872
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.ВСТУП
РОЗДІЛ 1. УКРАЇНСЬКИЙ СТЕП: ІСТОРІОСОФСЬКИЙ, ЕТНОЛОГІЧНИЙ ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ АСПЕКТИ.1.1. Природне середовище та менталітет нації: літературознавчий ракурс1.2. Степ як елемент української націософії 1.3. Особливості художньої рецепції топосу степу в українській прозі. Хронотоп степуВисновки до
розділу 1.
РОЗДІЛ 2. ПОЕЗІЯ І ПОЕТИКА УКРАЇНСЬКОГО СТЕПУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ВИТОКИ, ДЖЕРЕЛА, ТРАДИЦІЇ2.1. Степові мотиви в українському фольклорі: історіософський ракурс (на прикладі історичного епосу).2.2. Образ степу у "Слові о полку Ігоревім".2.3. Тарас Шевченко як творець знакового степового пейзажу.2.4. Степ як естетичний феномен у творчій інтерпретації Івана Нечуя-Левицького2.5. Натурфілософія степу у прозі Панаса Мирного (на прикладі нарису "Серед степів").2.6. Психологема степу у творах Михайла Коцюбинського.Висновки до
розділу 2.
РОЗДІЛ 3. ОБРАЗ СТЕПУ ЯК ДОМІНАНТА ХУДОЖНІХ СВІТІВ ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО, ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ТА ОЛЕКСАНДРА СИЗОНЕНКА3.1. Неоромантична візія степу у творах Юрія Яновського3.2. Поетизація степу у творчості Олеся Гончара .3.3. Історіософська семантика степу у трилогії Олександра Сизоненка "Степ"Висновки до
розділу 3ВИСНОВКИ.СПИСОК