Вы здесь

Геометричне моделювання рефлекторів ІЧ-апаратів харчової промисловості

Автор: 
Саєнко Сергій Юрійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005906
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП …………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ХАРАКТЕРИСТИК відбивальних систем ТА МЕТОДІВ ЇХ
ДОСЛІДЖЕНЬ………………………………………
1.1. Сучасні проблеми й задачі геометричного моделювання відбивальних систем та
методи їх розв’язку ………………………
1.2. Відбивальні властивості кривих другого порядку ….….…….
1.3.Інфрачервоні обігрівачі ………………………………………………….
1.3.1. Властивості інфрачервоного випромінювання …………
1.3.2. Принцип інфрачервоного обігріву та його дія на людину
………………………………………………………….
1.4. Огляд конструкцій ІЧ-апаратів харчової галузі ……….………
1.5. Комп’ютерне моделювання просторового розподілу щільності теплового потоку
……………….…………………………
1.6. Відбивальні системи у прожекторах ……………………………
1.7. Інфрачервона сушарка фарби на автомобілях ….…………….
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ ……………………………………………
РОЗДІЛ 2. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФОКУСУЮЧИХ СИСТЕМ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗАДАНИЙ
РОЗПОДІЛ ТЕПЛОТИ НА РОБОЧИХ ПОВЕРХНЯХ ………………………………………….
2. Геометричне обґрунтування типів конструктивних форм теплотехнічних систем,
які припустимо розраховувати в пласкій постановці. ……………………………………………………………
2.1.1. Постановка проблеми ……………………………………
2.1.2. Опромінювання площини нескінченним прямолінійним випромінювачем
(просторова задача) …………………………
2.1.3. Опромінювання площини нескінченним прямолінійним випромінювачем (пласка
задача) …………………………….
2.1.4. Теплотехнічна установка напівнескінченної довжини, яку допустимо
розрахувати в пласкій постановці …………….
2.1.5. Геометричне доведення допустимості розрахунків теплотехнічних установок
кінцевих розмірів у пласкій постановці …………………………………………………………
2.2. Геометричні аспекти моделювання відбивальних систем, що забезпечують
заданий розподіл теплоти на робочих поверхнях ….
2.2.1. Щільність безпосереднього опромінювання робочої поверхні циліндричної
форми ………………………………….
2.2.2. Геометрія розповсюдження віддзеркалених від рефлектора теплових променів
та диференціальна залежність між чинниками, що впливають на їх рух. ……………………
2.2.3. Переведення основних функцій до безрозмірного вигляду та встановлення
залежностей між змінними j та x …
2.3. Алгоритм розв’язання задачі про визначення форми перерізу циліндричного
рефлектора ………………………………………
2.4. Про побудову числового розв’язку та точність кінцевих результатів.
……………………………………………….………….
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ ……………………………………………
РОЗДІЛ 3. РОЗВ?ЯЗАННЯ ТЕСТОВИХ ПРИКЛАДІВ ……………….
3.1. Розв’язання задачі для загального випадку ……………………
3.1.1. Задача 1. Визначення форми рефлектора для випадку коли приймач задано у
вигляду дуги параболи, а теплота розподіляється за заданим законом ……………………………
3.1.2. Задача 2. Визначення форми рефлектора для випадку коли приймач задано у
вигляду ламаної лінії, а теплота розподіляється за заданим законом ……………………………
3.1.3. Задача 3. Визначення форми рефлектора для випадку коли приймач задано у
вигляду ламаної лінії, а теплота розподіляється рівномірно на всіх відрізках
ламаної ……….
3.1.4. Задача 4. Визначення форми рефлектора для випадку коли камера має дві
сторчові стінки, а теплота розподіляється на пласкому приймачеві рівномірно
…………
3.1.5. Задача 5. Визначення форми рефлектора для випадку коли приймач задано у
вигляду відрізку прямої лінії, а теплота розподіляється рівномірно. Схема В
…………………
3.1.6. Задача 6. Визначення форми рефлектора для випадку коли приймач задано у
вигляду відрізку прямої лінії, а теплота розподіляється рівномірно. Схема С
…………………
3.2. Визначення форми перерізу відбивача теплотехнічної установки з урахуванням
втрат частини енергії на випромінювання в довкілля ………………………………………….
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ …………………………………………….
РОЗДІЛ 4. ОЦІНКА ПОШИРЕННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОМЕНІВ У ІЧ-АПАРАТАХ ЗАСОБАНИ
КОМПЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ МЕТОДАМИ ……………………………
4.1. Моделювання розповсюдження теплових променів у ІЧ-апаратах харчової
промисловості засобами TRACEPRO ………….
4.1.1. Моделювання розподілу теплоти у камерах форми яких отримані у
розділі
……………………………………………
4.1.2. Моделювання поширення променів з урахуванням втрат енергії
…………………………………………………….
4.2. Експериментальний стенд для визначення променевого потоку
4.3. Способи одержання зображень різних об'єктів у спектрі ІЧ-випромінювання
…………………………………………………
4.4. Оптичний метод визначення теплового потоку ………………
4.5. Експериментальне підтвердження отриманих результатів ….
4.6. Впровадження отриманих результатів у виробництво ………
ВИСНОВКИ ДО
РОЗДІЛУ …………………………………………….
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………
СПИСОК