Вы здесь

Романна творчість Германа Броха: проблеми поетики.

Автор: 
Пічугіна Тетяна Євгенівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005938
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Розділ 1. ГЕРМАН БРОХ І МОДЕРНІСТСЬКИЙ РОМАН
1.1. Аспекти вивчення модернізму як літературного
феномена ХХ століття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. "Криза роману" та концепція "поліісторичного роману"
Г. Броха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Концепція "нового міфу" в теоретичній рефлексії Германа Броха . . . . . . . . . .
Висновки до
розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Розділ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПОЛІІСТОРИЗМУ В ТВОРЧОСТІ
ГЕРМАНА БРОХА
2.1. "Сновиди" Германа Броха як "поліісторичний роман" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Поетика поліісторизму в романі Г. Броха "Безневинні" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Висновки до
розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Розділ 3. МІЖ ПОЛІТИКОЮ ТА МІФОМ: ПОШУКИ НОВОЇ РОМАННОЇ
ФОРМИ В "ЧАРАХ"
3.1. Дискусійні аспекти вивчення роману Германа Броха "Чари" . . . . . . . . . . . . . .
3.2. "Метафізика ландшафту": до проблеми співвідношення
природи та "Я" в романі Г. Броха "Чари" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Інтерпретація міфологічних образів та мотивів у "Чарах" . . . . . . . . . . . . . . . . .
Висновки до
розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Розділ 4. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ: "СМЕРТЬ ВЕРГІЛІЯ"
Г. БРОХА
4.1. Дискусійні аспекти вивчення роману Г. Броха "Смерть Вергілія" . . . . . . . . . .
4.2. Історичний персонаж як герой "потоку свідомості" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Висновки до
розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СПИСОК