Вы здесь

Інститут військових губернаторів у системі російського територіального управління Правобережною Україною (кінець XVIII - перша третина ХІХ ст.).

Автор: 
Романцов Олександр Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U006010
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Зміст
Список
скорочень
ВСТУП
Розділ 1. Історіографія, джерела та методологія
дослідження…………………………………………………………………
1.1. Стан наукової розробки
теми……
1.2. Джерельна база……………………………………
1.3. Методи та принципи дослідження…………………………………….
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ТА УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНСТИТУТУ ВІЙСКОВИХ ГУБЕРНАТОРІВ
2.1. Історичні умови впровадження та діяльності інституту військових
губернаторів на Правобережній
Україні……
2.2. Юридичні підстави діяльності військових губернаторів з по -і рр.
ХІХ ст……………….………………………………………………………
РОЗДІЛ 3. ВІЙСЬКОВІ ГУБЕРНАТОРИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ЦАРСЬКОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ………………………………………
3.1. Інститут військових губернаторів у контексті наукової біографістики та
просопографії
3.2. Службові контакти військових
губернаторів
РОЗДІЛ 4. АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВИХ ГУБЕРНАТОРІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ
УКРАЇНИ…………………………….
4.1. Функціонування посади київського військового губернатора (-
рр.)………………………………………………………………………….
4.2. Діяльність кам’янець-подільських військових губернаторів
(- рр.).………………………………………………………………….
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………
СПИСОК