Вы здесь

Оптимізація діяльності лікарняних кас

Автор: 
Грищук Сергій Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U006035
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ
СКОРОЧЕНЬ.
ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………
1.1. Сучасні тенденції щодо участі населення у фінансуванні
охорони здоров’я в світі та
Україні.
1.2. Стан фінансування галузі охорони здоров'я та проблеми
запровадження медичного страхування в
Україні
1.3. Історія розвитку та діяльності лікарняних кас в Україні
та інших окремих
державах.
РОЗДІЛ 2. ПРОГРАМА, ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДИЧНИЙ
АПАРАТ
ДОСЛІДЖЕННЯ.
РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
РОБОТИ СИСТЕМИ ЛІКАРНЯНИХ КАС В УКРАЇНІ.
РОЗДІЛ 4. ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ
РЕГІОНАЛЬНОЇ ЛІКАРНЯНОЇ КАСИ
(на прикладі благодійної організації „Лікарняна каса
Житомирської області”)………………………………………………….
4.1. Коротка характеристика охорони здоров’я Житомирської області та
благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської
області”.
4.2. Організаційна структура оптимальної функціонально-організаційної
моделі регіональної лікарняної
каси
4.3. Технології організації медикаментозного забезпечення лікувальних
закладів та членів лікарняної
каси
4.4. Механізми співпраці лікарняної каси з лікарями на рівні первинної
медико-санітарної
допомоги.
РОЗДІЛ 5. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ
РЕСУРСАМИ ЛІКАРНЯНОЇ КАСИ І ЯКІСТЮ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ………………….…………….
5.1. Механізми контролю якості надання медичної допомоги членам
лікарняної
каси.
5.2. Інформаційні технології автоматизованого контролю
за якістю лікувально-діагностичного процесу членів лікарняної
каси
РОЗДІЛ 6. РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ У ФІНАНСОВИХ РЕСУРСАХ
ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТАЦІОНАРНОГО
ЛІКУВАННЯ
РОЗДІЛ 7. СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОШЕННЯ
НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРНЯНИХ КАС…………….
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ…………
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК