Вы здесь

Толерантність до невизначеності як чинник розвитку ідентичності особистості

Автор: 
Гусєв Андрій Ігоревич
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U006054
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ ІДЕНТИЧНОСТІ
1.1. Проблематика наукової кваліфікації феномена толерантності до невизначеності.
1.2. Огляд сучасного стану досліджень феномена толерантності до невизначеності
1.3. Сучасний стан уявлень про ідентичність особистості, процес та механізми її розвитку
1.4. Теоретичне обґрунтування експериментальної моделі дослідження
ролі толерантності до невизначеності у процесі розвитку ідентичності особистості
Висновки до першого
розділу .
РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ТОЛЕРАНТНОСТІ
ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА РОЗВИТОК ІДЕНТИЧНОСТІ
ОСОБИСТОСТІ .
2.1. Огляд методик дослідження толерантності до невизначеності
та підходів до її вимірювання .
2.2. Опис психодіагностичного комплексу, спрямованого на дослідження толерантності до невизначеності та статусів ідентичності особистості
2.3.Організація емпіричного вивчення впливу толерантності до невизначеності на розвиток ідентичності особистості .
2.4. Дослідження психодіагностичного комплексу та характеру взаємозв'язків між толерантністю до невизначеності та ідентичністю особистості .
2.5. Дослідження взаємозв'язку толерантності до невизначеності та ідентичності у процесі її розвитку
Висновки до другого
розділу .
РОЗДІЛ 3. АПРОБАЦІЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНОГО ЗМІНЕННЯ
3.1. Побудова програми розвитку толерантності до невизначеності
в умовах особистісного змінювання
3.2. Практичне випробування програми розвитку толерантності до невизначеності
Висновки до третього
розділу .
ВИСНОВКИ .
СПИСОК