Вы здесь

Бактеріальні хвороби томату і біологічне обґрунтування заходів обмеження їхнього розвитку

Автор: 
Черненко Євген Петрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U006074
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ1.1. БАКТЕРІАЛЬНІ ХВОРОБИ ТОМАТУ ТА ЇХ ЗБУДНИКИ1.1.1.Бактеріальний рак томату - збудник Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith ) Davis et al.
1.1.2.Чорна бактеріальна плямистість томату - збудник Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge ) Dye
1.1.3.Бактеріальна крапчастість томату - збудник Pseudomonas syringae pv. tomato (Okabe ) Young et al.
1.1.4.Некроз серцевини стебла томату - збудник Pseudomonas corrugatа Roberts and Scarlet
1.1.5.Бактеріальне в'янення томату - збудник Ralstonia solanacearum (Smith ) Yabuuchi et al.
1.1.6.М'яка гниль томату - збудник Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Jones )
1.2.Жирнокислотний склад загальних клітинних ліпідів ? важливий хемотаксономічний критерій для ідентифікації фітопатогенних бактерій
1.3.Заходи обмеження розвитку збудників бактеріальних хвороб томатуЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
РОЗДІЛ 2. ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ2.1.Матеріали та об'єкти досліджень2.2.Фітопатологічі та мікробіологічні методи аналізу хворих рослин та насіння томату
2.3.Визначення патогенності виділених ізолятів2.4.Методи вивчення морфологічних, фізіологічних, біохімічних властивостей, хемотаксономічних ознак збудників бактеріозів томату
2.4.1.Методи вивчення морфологічних, культуральних властивостей збудників
2.4.2.Визначення пігментоутворення бактерій2.4.3.Методи вивчення біохімічних властивостей ізолятів бактерій2.5.Метод визначення спектра жирних кислот бактеріозів томату2.6.Метод визначення взаємовідношень між бактеріями2.7.Метод виділення епіфітної та ендофітної мікрофлори насіння томату2.8.Перевірка чутливості фітопатогенних бактерій до пестицидів. Метод дифундування в агар
РОЗДІЛ 3. CLAVIBACTER MICHIGANENSIS SUBSP. MICHIGANENSIS - ЗБУДНИК БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ В УКРАЇНІ
3.1.Симптоми захворювання і патогенні властивості ізолятів Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
3.2.Фенотипові ознаки штамів Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, виділених із різних екологічних ніш
3.3.Жирнокислотний склад загальних клітинних ліпідів колекційних і свіжоізольованих штамів Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
3.4.Вплив умов культивування на жирнокислотний склад клітинних ліпідів Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
3.4.1.Вплив температури вирощування на жирнокислотний склад ліпідів Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
3.4.2.Вплив віку культури на жирнокислотний склад ліпідів Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis
3.4.3.Вплив середовища на жирнокислотний склад клітинних ліпідів Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
РОЗДІЛ 4. XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. VESICATORIA - ЗБУДНИК ЧОРНОЇ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ПЛЯМИСТОСТІ
4.1.Симптоми захворювання і патогенні властивості ізолятів Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
4.2.Фенотипові властивості колекційних і свіжоізольованих штамів Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
4.3.Жирнокислотний склад загальних клітинних ліпідів колекційних і свіжоізольованих штамів Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
РОЗДІЛ 5. RALSTONIA SOLANACEARUM - ЗБУДНИК БАКТЕРІАЛЬНОГО В'ЯНЕННЯ ТОМАТУ
5.1.Симптоми захворювання і патогенні властивості ізолятів Ralstonia solanacearum
5.2.Фенотипові властивості ізолятів Ralstonia solanacearum
РОЗДІЛ 6. ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ МІЖ ЗБУДНИКАМИ БАКТЕРІОЗІВ ТОМАТІВ
РОЗДІЛ 7. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ТОМАТУ ВІД БАКТЕРІАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
7.1.Вивчення антибактеріальної ефективності хімічних пестицидів7.2.Пробіотики - перспектива обмеження бактеріозів томату.
Вивчення антагоністичної активності сапрофітів до фітопатогенних бактерій томату
7.2.1.Антагоністична активність відомих пробіотиків7.2.2.Антагоністична активність сапрофітних епіфітів і ідентифікація активних ізолятів
7.2.3.Антагоністична активність ендофітів по відношенню до фітопатогенних бактерій томату
ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВВИСНОВКИСПИСОК