Вы здесь

Драматургія Володимира Винниченка. Проблеми поетики

Автор: 
Гуменюк Віктор Іванович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2002
Артикул:
0502U000174
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
Драматизм як стильова домінанта ранньої прози В.Винниченка
1. Цю ранню поему як літературний документ опублікував зі своєю супровідною статтею "Перші літературні кроки В.Винниченка" Михайло Марковський в журналі "Україна" (1929, № 5 - 6, с. 77 - 88).
2. Панченко Володимир. Рання проза Володимира Винниченка (1902 - 1907 рр.): Стаття перша // Дивослово. - 1995. - № 4. - С. 6.
3. Мольнар Михайло. Забутий письменник?: Кілька думок про письменницьку долю В.Винниченка // Винниченко Володимир. Оповідання. - Братіслава - Пряшів, 1968. - С. 12.
4. Українка Леся. Твори: У 12 т. - Т. 12: Статті. - К., 1930. - С. 236 - 238.
5. Винниченко В. Сила і краса // Киевская старина. - 1902. - № 7 - 8. - С. 227 - 281.
6. Дзеверін І. Про В.Винниченка та його ранню прозу // Винниченко Володимир. Краса і сила: Повісті та оповідання. - К., 1989. - С. 10.
7. Винниченко Володимир. Краса і сила: Повісті та оповідання. - К., 1989. - С. 21.
8. Франко Іван. Новини нашої літератури. Володимир Винниченко. Краса і сила... // Літературно-науковий вісник. - 1907. - Т. 38. - Кн. 4. - С. 139 - 141.
9. Див. зокрема: Свєнціцький І. Винниченко: Спроба літературної характеристики. - Львів, 1920. - С. 39.; Гермайзе О. Рання творчість Винниченкова на тлі громадського життя // Винниченко В. Вибрані твори. - К., 1929. - С. ХХІІ; Костюк Григорій. Світ Винниченкових образів та ідей // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: У 3 кн. (4-а додаткова). - Кн. І. - К., 1994. - С.387; Слабошпицький Михайло. Письменник світового масштабу: Штрихи до портрета Володимира Винниченка // Українська мова і література в школі. - 1991. - № 2. - С. 65; Дзеверін І. Про В.Винниченка та його ранню прозу... - С. 10; Гнідан О.Д., Дем'янівська Л.С. Володимир Винниченко. - К., 1996. - С. 94; Качуровський Ігор. Про деякі технічні засоби Винниченкової прози // Сучасність. - 1997.- № 1. - С. 148.
10. Винниченко Володимир. Краса і сила: Повісті та оповідання... - С. 23.
11. Там же. - С. 50.
12. Так озаглавив одне із своїх досліджень, присвячених творчості В.Винниченка, відомий сучасний літературознавець: Жулинский Микола. Художник, распятый на кресте политики: Судьба Владимира Винниченко // Дружба народов. - 1989. - № 12. - С. 147 - 160.
13. Винниченко Володимир. Краса і сила: Повісті та оповідання... - С. 66.
14. Франко Іван. Новини нашої літератури. Володимир Винниченко... - С. 140.
15. Українка Леся. [Володимир Винниченко] // Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія: У 3 кн. - Кн. 2. - К., 1998. - С. 323 - 325.
16. Дзеверін І. Про В.Винниченка та його ранню прозу... - С. 10; Панченко Володимир. Рання проза Володимира Винниченка (1902 - 1907 рр.): Стаття перша... - С. 8.
17. Винниченко Володимир. Краса і сила: Повісті та оповідання... - С. 30 - 31.
18. Панченко Володимир. Будинок з химерами. - Кіровоград, 1998. - С. 45 - 46.
19. Франко Іван. Новини нашої літератури. Володимир Винниченко... - С. 140.
20. Українка Леся. [Володимир Винниченко]... - С. 322 - 324.
21. Там же. - С. 329.
22. Винниченко Володимир. Краса і сила: Повісті та оповідання... - С. 248.
23. Там же. - С. 67.
24. Там же. - С. 68.
25. Там же. - С. 69.
26. Там же. - С. 76.
27. Там же. - С. 83.
28. Там же. - С. 89.
29. Франко Іван. Новини нашої літератури. Володимир Винниченко. Краса і сила... - С. 140.
30. Качуровський Ігор. Функція краєвиду в прозі Володимира Винниченка // Слово: Збірник 9. - Едмонтон, 1981. - С. 181 - 182.
31. Гнідан О.Д., Дем'янівська Л.С. Володимир Винниченко... - С. 115.
32. Панченко Володимир. Рання проза Володимира Винниченка (1902 - 1907 рр.): Стаття перша ... - С. 6.
33. Див. наприклад: Дзеверін І. Про В.Винниченка та його ранню прозу... - С. 19; Панченко Володимир. Будинок з химерами... - С. 245; Гнідан О.Д., Дем'янівська Л.С. Володимир Винниченко... - С. 87.
34. Українка Леся. [Володимир Винниченко]... - С. 328 - 330.
35. Винниченко Володимир. Краса і сила: Повісті та оповідання... - С. 546.
36. Там же. - С. 552.
37. Чопик Ростислав. Переступний вік: Українське письменство на зламі ХІХ - ХХ ст. - Львів - Івано-Франківськ, 1998. - С. 56 - 61; див. також: Чопик Ростислав. Комплекс бешкетника у драматургії життя В.Винниченка // Молода нація: Альманах 5. - К., 1997. - С. 5 - 11.
38. Цитуючи рецензію Леоніда Новиченка на книгу В.Панченка "Магічний кристал" (Кіровоград, 1995), де є три студії про творчість В.Винниченка, Р.Чопик наводить зокрема такі слова: "Отож є змога на відоме зачудоване запитання Франка: "Звідкіля ти такий узявся?!" упевнено відповісти: "З Федьків-халамидників..." ("Літературна Україна". - 1996. - 6 червня).
39. Федченко П.М. Примітки // Винниченко Володимир. Краса і сила: Повісті та оповідання... - С. 750.
40. Зінчук С.С. Володимир Винниченко - майстер малої прози // Актуальні проблеми сучасного літературознавства і мовознавства: Зб. наукових праць. - К., 1991. - С. 66.
41. Денисюк І.О. Розвиток української малої прози ХІХ - поч. ХХ ст. - Львів, 1999. - С. 252, 254.
42. Там же. - С. 253.
43. Там же. - С. 255 - 256.
44. Гегель Георг Вильгельм Фридрих. Эстетика: В 4 т. - Т. 4. - Москва, 1971. - С. 538, 540 - 543.
45. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. - Москва, 1963. - С. 22 - 23, 35, 46, 68.
46. Гегель Георг Вильгельм Фридрих. Эстетика... - Т. 4. - С. 419 - 420.
47. Карягин А.А. Драма как эстетическая проблема. - Москва, 1971. - С. 37 - 38.
48. Франко Іван. Зібрання творів: У 50 т. - К., 1976 - 1986. - Т. 20. - С. 57.
49. Див. про це також у статті: Приходько І. "Доктори Бессервіссери" - які знайомі фізіономії! // Березіль. - 1997. - № 3 - 4. - С. 165.
50. Українка Леся. Твори: У 12 т. - К., 1927 - 1930. - Т. 12. - С. 246. Див.