Вы здесь

Омега-3 поліненасичені жирні кислоти у комплексному лікуванні хворих із хронічним легеневим серцем

Автор: 
Лещенко Сергій Іванович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2002
Артикул:
3502U000257
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Загальні відомості щодо обстежених хворих
Обстежено 222 хворих із хронічним легеневим серцем віком від 18 до 75 років (чоловіків - 143, жінок - 79). Розподіл хворих у залежності від нозологічних форм наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1
Розподіл хворих у залежності від характеру захворювання
Нозологічна формаКількість хворихабс.%ХОБ9844,1ПЛГ 3214,4Фіброзно-кавернозний туберкульоз209,0Дисемінований туберкульоз177,7Хронічна емпієма плеври146,3ХПЕЛГ135,9ІФА94,1Торако-діафрагмальна форма ХЛС52,3Бронхоектатична хвороба52,3Хронічний абсцес легені52,3Кістозна гіпоплазія легень31,4Екзогенний альвеоліт10,5Всього222100

Діагноз захворювання встановлювався на основі даних клінічного, рентгенологічного методів, електрокардіографії, ехокардіографії, до-слідження функції зовнішнього дихання, у частини хворих - кислотно-основного та газового стану крові.
При визначенні ступеня легеневої недостатності (ЛН) використовували критерії клінічної класифікації А.Г. Дембо. При визначенні стадії недостатності кровообігу (НК) використовували критерії клінічної класифікації М.Д. Стражеска - В.Х. Василенко.
У 1997 році на V Конгресі кардіологів України прийнято Робочу класифікацію серцевої недостатності, в якій зберігається клінічний принцип класифікації недостатності кровообігу М.Д. Стражеска і В.Х. Василенка. При цьому автори класифікації підкреслюють (Л. Воронков, 2001), що симптоми, які спостерігаються при хронічній серцевій недостатності (зокрема, периферійні набряки), можуть бути обумовлені іншими захворюваннями і станами (захворювання нирок, венозна недостатність нижніх кінцівок та ін.).
Результати досліджень, проведених у Державному науковому центрі пульмонології МОЗ Росії та в Інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України з використанням методу катетеризації серця свідчать, що основною причиною застою крові у великому колі при хронічних обструктивних захворюваннях легень є підвищення внутрішньогрудного тиску, що сприяє екстракорпоральному депонуванню крові при відсутності значимих порушень скоротливої функції міокарда. Розлади насосної функції серця приєднуються на більш пізніх стадіях внаслідок впливу гіпоксичного та інфекційно-токсичного факторів. У зв'язку з цим при оцінці ступеня застою крові у великому колі ми використовували термін "недостатність кровообігу".
Слід зазначити, що діагностика I стадії НК у хворих із захворюваннями легенів пов'язана з певними труднощами, оскільки єдиний її критерій - задишка - є, перед усім, проявом ЛН. У зв'язку з цим при відсутності клінічних ознак застою крові у великому колі кровообігу у хворих з будь-яким ступенем задишки стадію НК розуміли як 0-I, однак формулюючи діагноз, вказували лише стадію застійної недостатності кровообігу (II А або II Б).
Розподіл хворих за ступенем ЛН і стадії НК представлено в таблицях 2.2 і 2.3.
Таблиця 2.2
Розподіл хворих у залежності від ступеня ЛН
Нозологічна формаЛН ІЛН ІІЛН ІІІАбс.%абс.%абс.%ХОБ131372731313ПЛГ 2578722Фіброзно-кавернозний туберкульоз6301260210Дисемінований туберкульоз423127116Хронічна емпієма плеври214117917ХПЕЛГ2151185ІФА889111Торако-діафрагмальна форма ХЛС240360Бронхоектатична хвороба480120Хронічний абсцес легені480120Кістозна гіпоплазія легень267133Екзогенний альвеоліт1100Всього3114160723114
ЛН I ступеня спостерігалась у 31 хворого, II ступеня - у 160 і III ступеня - у 31 хворого. Застійна НК мала місце у 139 випадках: II А стадії - у 110 хворого, II Б - у 23 і ІІІ стадії - у 6 хворих.
Таблиця 2.3
Розподіл хворих у залежності від стадії НК
Нозологічна формаНК 0-ІНК ІІ АНК ІІ БНК ІІІабс%абс.%абс.%абс%ХОБ23235657171722ПЛГ 103117533926Фіброзно-кавернозний туберкульоз1785315Дисемінований туберкульоз1482318Хронічна емпієма плеври643857ХПЕЛГ3231077ІФА555333112Торако-діафрагм. форма ХЛС360120120Бронхоектатична хвороба480120Хронічний абсцес легені5100Кістозна гіпоплазія легень3100Екзогенний альвеоліт1100Всього833711050231063
До досягнення стабільного стану хворі із загостренням хронічного легеневого серця отримували лікування основного захворювання, а також сечогінні засоби, вазодилататори, пролонговані форми нітрогліцерину, сер-цеві глікозиди, при необхідності - інші засоби. Дезагреганти і препарати, що впливають на реологічні властивості крові, - не застосовували. Після призначення курсового лікування Текомом терапія хворих не змінювалася. Теком призначався у дозі 4,0 г на добу (2 капсули по 0,5 г 4 рази на день під час або після їжі) протягом 4-х тижнів.
2.2. Методи досліджень
Дослідження показників гемостазу проводилися в лабораторії коагулології Інституту серцево-судиної хірургії АМН України (О.С. Задорожна, Н.С. Осипенко).
Оцінка стану плазмової ланки гемостазу проводилася з використанням наступних методів дослідження:
аутокоагуляційний тест із розрахунком амплітуди кривої на 8 хвилині, визначаючи показник максимальної активності згортання (МА, %) і індекс інактивації тромбіну (ІІТ, умовних одиниць (ум. од.)) [2, 35];
тромбіновий час (сек) [2];
етаноловий тест, виразність якого визначали як: негативний (0),
слабко позитивний (1), позитивний (2), різко позитивний (3) [2];
розчинний фібрин: відсутність у ході тесту змін прозорості плазми (0), помутніння (+/1), утворення ниток (++/2), утворення волокон (+++/3), утворення великих волокон - згустків (++++/4) [2];
плазмовий лізис (сек) [2];
протромбіновий індекс (%) [2];
фібриноген (г/л) [2, 3].
Дослідження агрегаційної спроможності тромбоцитів проводили
згідно уніфікованих рекомендацій до агрегометра "Chrono-log" (Канада). 5,0 мл крові набирали у силіконові пробірки з 3,8 % розчином цитрату на