Вы здесь

Анестезія та іинтенсивна терапія при трансплантації нирок та печінки

Автор: 
Гриценко Сергій Миколайович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2002
Артикул:
0502U000345
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Загальна характеристика хворих
У Запорізькому центрі трансплантації з 1993 року по 2001 рік виконано 241 трансплантацію трупних донорських нирок (у тому числі одна симультанна трансплантація комплексу підшлункової залози з дванадцятипалою кишкою й нирки) і 8 ортотопічних трансплантацій печінки з приводу кінцевих стадій захворювань нирок і печінки.
В усіх випадках вилучення органів виконували в донорів, у яких серце не б'ється, за стандартною методикою із застосуванням консервуючих розчинів Euro-Collins (нирки) і Custodiol (нирки, печінка і підшлункова залоза). Вік донорів від 18 років до 56 років. Ведучими причинами летального кінця були черепно-мозкова травма і гостре порушення мозкового кровообігу.
Підбір пар донор-реципієнт здійснювали за групою крові, системою тканинної гістосумісністи HLA (A, B, Dr) і негативним результатом реакції cross-match, а також визначали рівень передіснуючіх антитіл. Хворі були розділені на три групи.
Групу 1 склали 124 хворих, оперованих під атаралгезією з ШВЛ. Об`єм інтраопераційної інфузійноі терапії до пуску кровотоку через нирковий алотрансплантат у середньому складав (682,0±47,0) мл.
У групі 2 було 117 хворих, оперованих під збалансованою внутрішньовенною анестезією з ШВЛ, керованою гідратацією кристалоїдами в об`ємі (2727,0±179,0) мл і блокаторами кальцієвих каналів та манітолом.
У групу 3 включені 8 реципієнтів, яким була виконана ортотопічна трансплантація печінки.
Характеристика групи 1. Оперовано 76 чоловіків і 48 жінок у віці від 6.5 років до 61 року, середній вік - (34,5±2,1) року. Переважали пацієнти молодого й середнього віку. Первинна трансплантація нирки виконана 118 хворим, повторна - 6. Розподіл хворих за статтю і віком наведено в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Розподіл хворих за статтю й віком
Вік реципієнтівЧоловікиЖінкиУсьогоДо 20 років761320-2915112630-3927164340-4922133550-59426Старше 601-1Усього7648124
Маса тіла коливалася від 27 кг до 90 кг і в середньому склала (67,6±0,8) кг. Структура нозології наведена в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Структура нозології

ДіагнозКількістьХронічний гломерулонефрит102Полікістоз нирок8Аномалія розвитку сечостатевої системи6Сечокам`яна хвороба, ускладнена пієлонефритом5Інші3Усього124
В нозологічній структурі переважали пацієнти з різними формами хронічного ураження нирок у термінальній стадії захворювання. Пацієнти з хронічним гломерулонефритом склали 82,2%. Тривалість лікування гемодіалізом у середньому склала (11,1±0,5) місяців. Креатинін сироватки крові напередодні пересадження нирок у середньому склав (530,0±27,0) мкмоль/л. Передіснуючі антитіла були відсутні в 119 реципієнтів, у 5 реципієнтів вони були присутні від 1% до 50%. Число збігу антигенів гістосумісності донора й реципієнта за системою HLA у середньому було 1,79±0,36. Первинна теплова ішемія складала в середньому (12,8±1,5) хвилин, холодова ішемія - (13,8±1,6) годин, тривалість вторинної теплової ішемії коливалася від 15 до 70 хвилин і в середньому складала (30,3±1,6) хв. Негайна функція трансплантата спостерігалася в 70 (56,4%) реципієнтів. Відстрочена функція трансплантата мала місце у 54 хворих. Інтраопераційної і 48-годинної летальності не було. У групі 1 померло 20 реципієнтів, післяопераційна летальність склала 16,1%.
Характеристика групи 2. Оперовано 77 чоловіків і 40 жінок у віці від 13 до 61 року, середній вік - (35,9±1,5) років. 112 хворим виконувалася первинна алотрансплантація трупної донорської нирки, 5 - повторна, у тому числі - одній хворій цукровим діабетом 1 типу, ускладненим термінальною ХНН, виконана симультанна трансплантація нирки і підшлункової залози. Розподіл хворих за статтю й віком наведено в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3

Розподіл хворих за статтю й віком

Вік реципієнтівЧоловікиЖінкиУсьогоДо 20 років448 20-2915722 30-39291645 40-49231136 50-59527Старше 601-1Усього7740117
Переважали хворі у віці від 20 до 49 років. Маса тіла коливалася від 23 кг до 90 кг і в середньому склала (65,0±0,7) кг.
У таблиці 2.4 наведена нозологічна структура групи № 2.
У нозологічній структурі переважали хворі з різними формами хронічного ураження нирок у термінальній стадії захворювання. Реципієнти з хронічним гломерулонефритом склали 79,5%. Тривалість лікування гемодіалізом - (10,8±0,6) місяця. Креатинін сироватки крові напередодні трансплантації нирки в середньому складав (341,0±26,0) мкмоль/л. Передіснуючі антитіла були відсутні в 112 реципієнтів, у 5 - присутні від 1% до 50%. Число збігу антигенів донора й реципієнта за системою HLA у середньому дорівнювало 1,80±0,14. Первинна теплова ішемія складала (10,2±0,6) хвилини, тривалість холодової ішемії -(12,3±0,3) години. Вторинна теплова ішемія коливалася від 13 хвилин до 42 хвилин і в середньому складала (28,4±1,0) хвилину.
Таблиця 2.4
Структура нозології

ДіагнозКількістьХронічний гломерулонефрит93Полікістоз нирок9Аномалія розвитку сечостатевої системи4Сечокам'яна хвороба, ускладнена пієлонефритом4Інші7Усього117
Інтраопераційної і дводобової летальності у хворих групи 2 не було. Із 117 хворих негайна функція трансплантата спостерігалася у 101, що склало 86,3%. Відстрочена функція трансплантата мала місце у 16 реципієнтів (13,7%). У групі № 2 померло 2 хворих на 7 і 11 післяопераційну добу. Післяопераційна летальність склала 1,7%.
Хірургічна техніка. Передній абдомінальний доступ застосовувався у дорослих і дітей. Операція проводилася в три етапи: виділення здухвинних судин; формування венозного й артеріального анастомозів; реваскуляризація донорської нирки; накладення неоуретероцистанастомозу. У дорослих і дітей з масою тіла більше 20 кг трансплантація нирки виконувалася заочеревинно, однак у двох реципієнтів дитячого віку через недостатній розмір заочеревинної "