Вы здесь

Зміни метаболічної, гемокоагуляційної ланок гомеостазу при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки та патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування.

Автор: 
Федів Олександр Іванович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2002
Артикул:
0502U000445
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

розділ 2.3) отримували ербісол - по 2 мл (за наявності супровідного ураження гепатобіліарної системи - по 4 мл) внутрішньом'язево перед сном через 2-3 години після їжі (з 1-го по 20-й день лікування). Хворим другої основної групи (4-а група) призначали спіруліну - по 0,5 г 2 рази на добу (підгрупа А) або по 0,5 г 3 рази на добу (підгрупи Б і В) впродовж 3 тижнів. У контрольну групу (2-а група) виділені пацієнти, яким призначалась базисна терапія без ербісолу та спіруліни. При цьому хворим на ВХ, ускладнену ШКК, зазначене лікування призначалось після проведення консервативної гемостатичної та гемотрансфузійної терапії і появи ознак зупинки кровотечі (на 7-10-й день лікування).
Дослідження проводили в період загострення захворювання до початку лікування і в динаміці (через 3-5 тижнів від початку лікування).
Результати дослідження інтенсивності окиснювальної модифікації білків при ВХ у хворих зрілого, похилого та старечого віку в динаміці лікування ербісолом і спіруліною наведені в табл. 5.1, 5.2.
Аналіз показників вмісту карбонільних похідних у крові свідчить про зменшення ОМБ після проведеного лікування у всіх групах хворих. Зокрема, при ВХ без супровідної патології та ускладнень (підгрупа А) у пацієнтів зрілого віку, яким приз-

Таблиця 5.1
Вміст альдегід- і кетондинітрофенілгідразонів нейтрального і основного характеру в крові при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих зрілого віку в
динаміці лікування ербісолом та спіруліною (M?m)
Умови
дослідженняГрупи обстеженихЗдорові особи
(1-а група)
n =19 Хворі на виразкову хворобуПідгрупиКонтрольна група
(2-а група)
nА= 18
nБ = 23
nВ = 12Основна група І
(3-я група)
nА = 10
nБ = 12
nВ = 9Основна група ІІ
(4-а група)
nА = 12
nБ = 14
nВ = 11До
лікуванняПісля
лікуванняДо
лікуванняПісля
лікуванняДо
лікуванняПісля
лікуванняВміст динітрофенілгідразонів, ммоль/г білка, 370 нмБез
ініціації1,37±0,05А
1,84±0,04
2,11±0,10
2,54±0,11
*1,62?0,07
*/**
1,70±0,07
*/**
2,08±0,15
*/**1,91?0,07
2,08±0,12
2,67±0,11
*1,23?0,08
**/***
1,38±0,05
**/***
1,45±0,10
**/***1,89±0,05
2,16±0,12
2,48±0,08
*1,31?0,04
**/***
1,36±0,06
**/***
1,68±0,07
**/***З ініціацією
аскорбат/О2/
Fe3+ 2,94±0,10А
4,18±0,30
5,57±0,26
6,47±0,39
*3,29?0,14
**
3,75±0,19
*/**
4,48±0,32
*/**4,29±0,34
5,61±0,37
6,56±0,45
*2,68?0,08
**/***
2,87±0,13
**/***
3,13±0,23
**/***4,04±0,29
5,43±0,38
6,75±0,41
*2,72?0,08
**/***
3,23±0,16
**
3,38±0,24
**/***З ініціацією Fe2+/O23,72±0,18А
5,26±0,25
6,86±0,31
8,19±0,36
*4,47±0,36
**
4,63±0,21
*/**
5,41±0,47
*/**5,34±0,36
6,72±0,41
8,07±0,58
*3,65±0,14
**/***
3,89±0,18
**/***
4,27±0,25
**/***5,02±0,48
6,99±0,62
8,42±0,54
*3,84±0,13
**
3,97±0,25
**
4,35±0,30
**/***З ініціацією Fe2+/Н2О2 6,09±0,29А
8,59±0,41
11,26±0,37
12,01±0,52
*6,95±0,24
*/**
8,24±0,40
*/**
8,83±0,69
*/**8,45±0,38
11,74±0,45
12,12±0,67
*5,45±0,29
**/***
6,56±0,43
**/***
6,56±0,48
**/***8,73±0,44
11,05±0,63
12,81±0,74
*5,54±0,35
**/***
6,62±0,47
**/***
6,78±0,54
**/***Вміст динітрофенілгідразонів, о.о.г/г білка, 430 нмБез ініціації14,20±0,54А
25,61±1,27
34,25±1,62
39,18±1,98
*16,93±0,78
*/**
18,82±1,04
*/**
27,45±1,26
*/**25,21±1,21
33,98±1,56
38,74±2,12
*13,56±0,79
**/***
14,34±0,64
**/***
16,83±0,81
*/**/***26,07±1,12
34,95±1,23
40,18±2,39
*13,92±0,61
**/***
14,89±0,52
**/***
20,27±1,11
*/**/***/****З ініціацією
аскорбат/О2/
Fe3+ 52,59±3,15А
94,36±2,78
124,52±4,45
130,54±4,42
*63,32±2,07
*/**
79,35±2,99
*/**
84,59±3,21
*/**93,97±3,02
114,25±4,76
137,70±5,24
*49,82±2,96
**/***
57,81±3,34
**/***
59,19±3,93
**/***94,81±3,57
123,09±5,43
129,54±3,90
*51,93±2,74
**/***
59,68±3,45
**/***
60,15±2,52
**/***
Продовження таблиці 5.1
Умови
дослідженняГрупи обстеженихЗдорові особи
(1-а група)
n =19 Хворі на виразкову хворобуПідгрупиКонтрольна група
(2-а група)
nА= 18
nБ = 23
nВ = 12Основна група І
(3-я група)
nА = 10
nБ = 12
nВ = 9Основна група ІІ
(4-а група)
nА = 12
nБ = 14
nВ = 11До
лікуванняПісля
лікуванняДо
лікуванняПісля
лікуванняДо
лікуванняПісля
лікування З ініціацією Fe2+/O2 78,24±2,50А
137,92±5,28
173,56±9,23
211,09±14,45
*89,24±3,23
*/**
112,48±5,59
*/**
149,79±9,24
*/**131,94±6,41
165,23±7,26
223,55±18,12
*75,32±2,94
**/***
86,63±4,02
**/***
91,44±3,78
*/**/***141,24±6,59
177,45±8,28
209,70±19,36
*79,54±2,72
**/***
91,72±3,89
**/***
98,21±4,65
*/**/***З ініціацією Fe2+/Н2О2 109,20±3,99А
В181,07±9,19
223,74±15,28
269,47±18,09
*131,63±6,77
*/**
157,27±10,08
*/**
174,79±11,42
*/**191,47±8,74
243,05±14,56
264,69±17,15
*104,68±3,78
**/***
118,43±6,56
**/***
136,19±7,32
*/**/***177,20±9,41
219,83±16,29
285,96±21,76
*107,75±4,84
**/***
125,18±5,07
**/***
141,83±6,52
*/**/***
Примітка.* - відмінності достовірні (pБ - підгрупа хворих на ВХ, поєднану з ХНХ, ХНРГ ;
В - підгрупа хворих на ВХ, поєднану з ХНХ, ХНРГ та ускладнену шлунково-кишковою кровотечею; nА - кількість хворих у підгрупі А, nБ - кількість хворих у підгрупі Б,
nВ - кількість хворих у підгрупі В.
началась базисна терапія (2-а група), спо