Вы здесь

Хірургічне лікування ускладнених форм жовч-нокам'яної хвороби у хворих похилого і старечого віку

Автор: 
Попик Михайло Петрович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2003
Артикул:
0503U000188
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Загальна характеристика хворих
Робота грунтується на аналізі результатів хірургічного лікування 3189 пацієнтів
на ЖКХ за період від 1994 до 2000 року, які перебували на ліку-ванні у
Львівській обласній клінічній лікарні.
Діаграма 2.1.1

Таблиця 2.1.1
Частота ускладнених форм і післяопераційна летальність хворих
на хронічний калькульозний холецистит
Вікова група
Хронічний калькульозний холецистит
Ускладнені форми
Загальна кількість
Післяоперац. летальність
Загальна кількість
Післяоперац.
летальність
Абс.
Абс.
Абс.
Абс.
До 45 років
957
40
0,4
106
11
3,7
45 – 59 років
1041
43,5
0,7
343
32,9
1,7
Поза 60 років
394
16,5
32
8,1
304
77,2
32
10,5
Разом
2392
100
42
1,7
753
31,5
42
5,6
У віці до 45 років оперовано 957 хворих на хронічний калькульозний холецистит,
ускладнені форми були у 106 (11%), померло 4 (3,7%) хворих, післяопераційна
летальність 0,4%. Від 45 до 59 років оперовано 1041 хворих, ускладнені форми
були у 343 (32,9%), померло 6 (1,7%) хворих, післяопе-раційна летальність 0,7%.
Старших за 60 років оперовано 394 хворих, усклад-нені форми були у 304 (77,2%),
померло 32 (10,5%) хворих, післяопераційна летальність 8,1%.
Діаграма 2.1.2
Післяопераційна летальність у хворих на хронічний калькульозний холе-цистит у
віці поза 60 р. – 8,1%, відносно 0,7% у хворих віком 45 - 59 р. і 0,4% у хворих
віком до 45 р. При ускладнених формах післяопераційна леталь-ність хворих поза
60 р. – 10,5%, що в 2,8 раза вища, ніж хворих віком до 45 років, й у 6 разів
вища, ніж хворих віком 45 – 59 років.
Таблиця 2.1.2
Частота ускладнених форм і післяопераційна летальність
при гострому калькульозному холециститі
Вікова група
Гострий калькульозний холецистит
Ускладнені форми
Загальна кількість
Післяоперац.
летальність
Загальна кількість
Післяоперац.
летальність
Абс.
Абс.
Абс.
Абс.
До 45 років
66
8,3
19
28,8
45 – 59 років
188
23,6
59
31,4
Поза 60 років
543
68,1
11
309
56,9
11
3,6
Разом
797
100
11
1,4
387
48,5
11
2,8
При гострому холециститі ускладнені форми виявлено у 28,8% хворих до 45 років,
у 31,4% у віці 45 - 59 років, а в віці поза 60 років у 2 рази частіше – у 56,9%
хворих.
Діаграма 2.1.3
Питома вага хворих на гострий калькульозний холецистит у віці поза 60 років
становить 68,1% з летальністю 2%. Ускладнені форми виявляють у 56,9% хворих, а
летальність становить 3,6%.
Серед оперованих 937 осіб віком поза 60 років, що становило 29,4% - ця група і
була предметом власного дослідження.
Графік 2.1.1
Динаміка кількості операцій на гострий калькульозний холецистит
за період 1994 - 2000 рр.
Діаграма 2.1.4
Частота пацієнтів у віці поза 60 р. на гострий
калькульозний холецистит за період 1994 - 2000 рр.
Для визначення стадії захворювання використовували дещо доповнену класифікацію
ЖКХ В.Т. Зайцева і співавт. (1998 р.). І стадія доповнена міс-цевим обмеженим
перитонітом, ІІ стадія – дифузним перитонітом, ІІІ стадія – загальним
перитонітом.
Жовчнокам’яна хвороба
Гостра форма
Хронічна форма
І стадія
Гострий холецистит:
Хронічний холецистит:
катаральний
первинно-хронічний
флегмонозний
рецидивний
гангренозний
ускладнений рецидивний:
перфораційний
водянка, емпієма, склероз міхура
Місцевий обмежений перитоніт
ІІ стадія
Гострий холецистит з явищами механічної жовтяниці
Холедохолітіаз
Гострий холангіт
Хронічний склерозний холангіт
Дифузний перитоніт
ІІІ стадія
Холангітичні абсцеси печінки
Хронічний гепатит
Гострий холангіогепатит
Хронічний холецистопанкреатит
Гострий холангіоліт
Біліарний цироз печінки
Гострий холецистопанкреатит
Нориці :
Загальний перитоніт
біліобіліарні
біліодигестивні
біліовазальні
біліобронхіальні
На підставі власного досвіду в практичній діяльності ми розділяли уск-ладнення
ЖКХ при гострому і хронічному процесах на форми, наведені в табл. 2.1.3 -
2.1.4.
Таблиця 2.1.3
Частота ускладнених форм гострого калькульозного холециститу
у хворих ПСВ
Ускладнені форми,
серед них:
Стать
Вікова група
Частота ускладнень
Летальність
60 - 74
75 - 89
Абс.
Абс.
Перитоніт
Разом
Чол.
Жін.
21
68
89
24
33
30
92
122
5,6
16,9
22,5
3,3
4,3
4,1
Холедохолітіаз
Разом
Чол.
Жін.
12
47
59
13
16
56
72
3,0
10,3
13,3
Механічна
жовтяниця
Разом
Чол.
Жін.
23
31
12
11
32
43
2,0
5,9
7,9
6,2
4,6
Холангіт
Разом
Чол.
Жін.
22
29
10
28
38
1,8
5,1
6,9
10
7,1
7,9
Панкреатит
Разом
Чол.
Жін.
10
15
25
12
22
34
2,2
4,1
6,3
8,3
2,9
Загалом
Разом
Чол.
Жін.
58
175
233
21
55
76
79
230
309
14,5
42,4
56,9
11
3,7
3,4
3,6
Деструктивне запа-
лення ЖМ
Разом
Чол.
Жін.
49
154
203
23
31
57
177
234
10,5
32,6
43,1
Загалом
Разом
Чол.
Жін.
107
329
436 (80,3%
29
78
107 (19,7%)
136
407
543
25
75
100
11
2,1
2,0
Післяопераційна летальність хворих на гострий холецистит – 1,4%, у віці поза 60
р.–2%, при ускладнених формах 2,8%, у віці поза 60 р. – 3,6%.
Графік 2.1.2
Динаміка кількості операцій на хронічний холецистит
за період 1994 - 2000 рр.
Питома вага пацієнтів у віці поза 60 років становила 16,5%.
Графік 2.1.3
Летальність хворих на хронічний холецистит за період 1994 - 2000 рр.
Післяопераційна летальність хворих на хронічний холецистит становила 1,7%, у
віці поза 60 р. – 8,1%, а при ускладнених формах – 5,6%, у віці поза 60 років
післяопераційна летальність становила 10,5%.
Таблиця 2.1.4
Частота ускладне