Вы здесь

Експериментальне обґрунтування ефективностефективності використання в годівлі сільськогосподарських тварин ефективності використання в годівлі сільськогосподарських тварин протеїново-мінеральної добавки із гіпергалинного зоофітопланктону

Автор: 
Сивик Тетяна Леонідівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2003
Артикул:
0503U000274
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА І ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Як уже зазначалося, вперше експериментальні дослідження з вивчення ефективності
використання протеїново-мінеральної добавки з гіпергалинного зоофітопланктону в
годівлі відгодовуваних свиней проведені автором у 1991-1994 роках в ІТ
“Асканія- Нова” УААН, за результатами яких була захищена кандидатська
дисертація. Оскільки у цих дослідженнях були вивчені основні кормові
достоїнства ПМДГЗ, першим етапом подальших досліджень було поглиблене вивчення
її хімічного складу та кормових властивостей під впливом зміни
природно-кліматичних факторів та технології приготування, зокрема штучного
опріснення, з метою збільшення дози згодовування тваринам, насамперед свиням і
птиці.
Враховуючи широкий спектр окремих елементів живлення і біологічно активних
речовин, які містить ПМДГЗ, основним напрямком досліджень було вивчення
ефективності використання її у різних дозах у складі комбікормів для різних
статево-вікових груп свиней, курей, великої рогатої худоби і овець.
Поряд з дозами однією із задач досліджень було вивчення можливості і
ефективності заміни в комбікормах на ПМДГЗ як зернових компонентів (горох,
ячмінь, пшениця), так і кухонної солі, і вітамінно-мінеральних преміксів.
Основним і найбільш обўєктивним методом вирішення цієї задачі вважали
проведення науково-господарських експериментів на тваринах, використання в
годівлі яких ПМДГЗ може бути першочерговим.
Зважаючи на те, що в попередніх дослідженнях автором вивчалась ефективність
згодовування ПМДГЗ молодняку свиней на відгодівлі в дозах 3,72-12,72 % за масою
комбікорму, на нашу думку, з науково-практичної і економічної точки зору
доцільним було вивчити можливість використання для відгодівлі свиней
протеїново-мінеральної добавки з опрісненого зоофітопланктону (ПМДОЗ) у більш
високих дозах (15-21 %) із заміною нею 15-20 % ячменю і 1 % преміксу. Це було
одним із нових напрямків наших досліджень.
Експериментальні дослідження з дисертаційної роботи виконані у відповідності з
державною тематикою відділу годівлі сільськогосподарських тварин ІТ
“Асканія-Нова” з проблем, які висвітлені вище, та згідно з планом навчання
автора в докторантурі НАУ при кафедрі годівлі і технології кормів виконані на
холостих, поросних і підсисних свиноматках української степової білої породи
асканійського мўясного типу, поросятах-сисунах, кнурах-плідниках і молодняку
свиней на дорощуванні і відгодівлі; на курях-несучках та ремонтному молодняку
курей у віці 1-8 і 9-21 тиждень; на лактуючих коровах червоної степової породи,
бугаях-плідниках голштино-фризької породи і телятах; на холостих, кітних і
підсисних вівцематках і ягнятах-сисунах асканійської тонкорунної породи
таврійського типу та баранах-плідниках і вівцематках асканійського
багатоплідного каракулю в умовах фізіологічного двору інституту, агрофірми
“Асканія-Нова”, спільного українсько-німецького підприємства “Генетик”,
дослідного господарства “Маркеєве”, КСП “Перемога” Новотроїцького району
Херсонської області та міжгосподарсько-птахівничому підприємстві
“Преображенське” Чаплинського району Херсонської області. Всього проведено 13
науково-господарських дослідів згідно зі схемою ( рис. 2.1.).
Для кожного науково-господарського досліду підбирали тварин в групи за
принципом парних аналогів з урахуванням виду, статі, породної приналежності,
віку, живої маси, продуктивності і фізіологічного стану. В усіх
науково-господарських дослідах тварини контрольних груп отримували основні
раціони, збалансовані за деталізованими нормами, з включенням, окрім інших
кормів, контрольного комбікорму.
Тваринам дослідних груп згодовували такі ж само основні раціони, але з
введенням до них дослідних комбікормів, у складі яких, за винятком 5-го
досліду, була протеїново-мінеральна добавка із гіпергалинного зоофітопланктону
(ПМДГЗ). При цьому дози ПМДГЗ і замінювані нею компененти комбікормів наведені
у схемі кожного досліду (табл.2.1.).

Таблиця 2.1
Загальна схема дослідів
Групи тварин
Кількість тварин у групі,гол.
Тривалість основного періоду досліду, днів
Досліджуваний фактор
Дослід 1 – свиноматки холості і поросні
1-контрольна
64
2-дослідна
64
Дози протеїново-мінеральної добавки з гіпергалинного зоофітопланктону (ПМДГЗ) в
cкладі комбікорму: 4,4 % замість 4 % пшениці і 0,4 % NaCІ
3-дослідна
64
6,4% замість 6% пшениці і 0,4% NaCІ
Дослід 2 – свиноматки підсисні
1-контрольна
60
2-дослідна
60
Дози ПМДГЗ в складі комбікорму:
1-й міс підсису 2-й міс підсису
5,5% замість 5% 5% замість 4,5%
пшениці і 0,5% пшениці і 0,5%
NaCІ NaCІ
3-дослідна
60
8% замість 7,5% 7,5% замість 7%
пшениці і 0,5 % пшениці і 0,5 %
NaCІ NaCІ
Дослід 3 – поросята - сисуни
1-контрольна
35
60
2-дослідна
35
60
Дози ПМДГЗ в складі комбікорму:
5,3% замість 5% пшениці і 0,3% NaCІ
3-дослідна
35
60
7,8 % замість 7,5 % пшениці і 0,3 % NaCІ
Дослід 4 – кнурі-плідники
1-контрольна
86
2-дослідна
86
Дози ПМДГЗ в складі комбікорму: 5,3% замість 5% пшениці і 0,3% NaCІ
3-дослідна
86
7,8% замість 7,5% пшениці і ,3%NaCІ
Дослід 5 – молодняк свиней на відгодівлі
1-контрольна
10
132
2-дослідна
10
132
Дози протеїново-мінеральної доба-вки з опрісненого зоофітопланкто-ну (ПМДОЗ) :
15 % замість еквівалентної кількості ячменю
3-дослідна
10
132
16 % замість 15 % ячменю і 1 % преміксу
Продовження таблиці 2.1
4-дослідна
10
132
21 % замість 2