Вы здесь

Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємства

Автор: 
Примак Тетяна Олександрівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2004
Артикул:
3504U000144
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
Стан та шляхи розвитку ринку
маркетингових комунікацій України
2.1. Аналіз ринку маркетингових комунікацій України
Ринок маркетингових комунікацій України сьогодні перебуває на стадії
формування. До 2001 р. на рівні держави майже не велося статистичного обліку
діяльності підприємств, що надають послуги з маркетингових комунікацій. Окрема
статистична інформація щодо діяльності таких підприємств збиралася комерційними
організаціями та самими підприємствами. Природно, що керуватися такими даними
для аналізу ринку маркетингових комунікацій, а отже й для розроблення будь-яких
прогнозів щодо його розвитку не зовсім правильно, оскільки найчастіше такі дані
мали вибірковий, суб’єктивний характер. Однак починаючи з 2001 р. Державним
комітетом статистики України було організовано статистичне спостереження за
діяльністю підприємств сфери послуг відповідно до Класифікації видів
економічної діяльності (КВЕД, ДК009-96), затвердженої Держстандартом України у
1996 р. (наказ № 459 від 15.11.2001 р. “Про затвердження форм державної
статистичної звітності з обліку послуг”, підписаний Головою комітету О. Г.
Осауленко). Згідно з цією Класифікацією та додатком № 2 до вищеназваного наказу
класи підприємств з питомою вагою послуг з маркетингових комунікації серед
інших видів економічної діяльності 75% і більше зведено до табл. 2.1.1.
Звичайно, що за таким переліком видів діяльності можна відстежувати тільки
частину послуг з маркетингових комунікацій, а саме: рекламу, діяльність з
формування суспільних зв’язків, частково заходи стимулювання збуту. Про послуги
з персонального продажу, прямого маркетингу, на жаль, статистика не ведеться з
кількох причин: по-перше, такі послуги майже неможливо відокремити від інших
видів діяльності (наприклад, персональний продаж від торгівлі, прямий маркетинг
від управлінської, збутової діяльності); по-друге, немає загальноприйнятих
критеріїв щодо визначення обсягів таких маркетингових комунікацій; по-третє,
персональний продаж та прямий маркетинг, як правило, здійснюють самі виробники
товарів на товарному ринку чи торговельні організації. Лише у рідкісних
випадках їх замовляють на підприємствах, що за видами своєї діяльності
зазначені у табл. 2.1.1.
Таблиця 2.1.1
Класифікація підприємств, що надають послуги з маркетингових комунікацій
Клас, підклас за КВЕД
Вид діяльності
Перелік основних напрямів робіт
К.74.13.0
Дослідження ринку та вивчення суспільної думки
Вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів з метою
поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції; статистичний аналіз
результатів вивчення цих можливостей; діяльність у сфері роботи з
громадськістю; вивчення суспільної думки з політичних, економічних та
суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів дослідження
К.74.40.0
Реклама
Планування та проведення рекламних кампаній; створення та розміщення реклами;
розклеювання афіш, оформлення вітрин, оформлення виставкових залів,
розклеювання рекламної інформації; рекламна діяльність у засобах масової
інформації, пов’язана з продажем ефірного часу та друкованих площ; рекламу на
транспортних засобах; поширення рекламних проспектів та зразків; здавання в
оренду місця для реклами
К.91.11.0
Організації промисловців та підприємців
Діяльність організацій, члени яких зацікавлені в розвитку підприємств,
пов’язаних з певною діяльністю чи професією, що включає і сільське
господарство, економічний розвиток та життя певного географічного регіону або
адміністративної одиниці. Сюди належить також діяльність об’єднань організацій
подібного роду. У перелік основних послуг, що надаються, входить поширення
інформації, представництво у відносинах з державними структурами, зв’язки з
громадськістю, переговори з профспілкових питань, торгово-промислові палати,
корпорації тощо
К.92.20.0
Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення
Трансляцію радіо та телевізійних програм; створення радіо та телевізійних
програм, незалежно від того, чи пов’язані вони з поширенням. Програми можуть
створюватись та поширюватись з розважальними цілями чи для реклами, навчання,
виховування, надання інформації. Вони записуються на плівки, які можна
продавати, видавати напрокат або зберігати для подальшої трансляції в
майбутньому.
К.92.40.0
Агентства друку
Діяльність агентств друку, тобто надання засобами масової інформації новин,
фотографій та інших матеріалів; діяльність журналістів та фоторепортерів
Джерело: Класифікація видів економічної діяльності ДК 009-96. Видання офіційне.
— К.: Держстандарт України, 1996. — 250 с.
Аналіз ринку маркетингових комунікацій ґрунтувався на матеріалах щорічної та
поточної звітності підприємств України “Про обсяги реалізованих послуг” (форма
№ 1 — послуги, форма № 1 — підприємництво, які затверджені наказами
Держкомстату України № 459 від 15.11.2001 р. та № 271 від 18.07.2002 р.) за
період 200—2002 рр.). Результати дослідження відображені на рис. 2.2.1—2.1.4 і
табл. 2.1.2—2.1.6.
Аналіз проведених досліджень показав, що протягом 2000—2002 рр. спостерігається
тенденція рівномірного зростання кількості послуг з маркетингових комунікацій.
Темпи зростання в середньому становлять 128,3% порівняно з попередніми роками.
У загальній кількості всіх послуг з маркетингових комунікацій найуспішнішими
видалась діяльність підприємств, що працюють у сфері радіомовлення та
телебачення (середній темп зростання 144,8%), реклами (146,8%) та формування
суспільних зв’язків (121,2%). Це пов’язано з загальною активізацією діяльності
телебачення, надходженням значних замовлень до українських рекламних агентств
від іноземних замовників, передусім