Вы здесь

Організаційно-економічні основи формування та ефективного функціонування молокопродуктового підкомплексу

Автор: 
Пархомець Микола Кирилович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2004
Артикул:
0504U000189
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ
МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

2.1. Факторний аналіз відтворення молочного стада
та тенденції розвитку галузі
Розвиток молочного скотарства в Україні зумовлений комплексом чинників, серед яких надзвичайно важливим є рівень інтенсивності вирощування ремонтного молодняка та оновлення стада корів як основних засобів виробництва. Від правильного вирішення цих проблем у значній мірі залежать кількісні і якісні показники відтворення стада корів, особливо збільшення їх молочної продуктивності і на цій основі підвищення економічної ефективності МППК в цілому.
Поголів'я телиць у громадському секторі західних областей України скоротилося з 262,1 тис. голів у середньому за 1986-1990 рр. до 165,9 тис. голів у середньому за 1996-2000 рр., або на 36,7% (табл. 2.1). Таке значне скорочення поголів'я ремонтних телиць обмежує можливості господарств здійснювати розширене якісне оновлення стада корів, що гальмує економічний розвиток галузі.
Важливим показником, що характеризує рівень інтенсивності вирощування ремонтних телиць, є середньодобовий приріст живої маси. Протягом 1990-2000 рр. цей показник у колективних господарствах Західного регіону зменшився з 448 до 246 грамів, тобто на 45,1% (табл. 2.2) Такі низькі середньодобові прирости не можуть забезпечити належне вирощування ремонтного молодняка та відтворення молочного стада, а їх значні коливання свідчать про невикористані резерви. У зв'язку з цим виникла необхідність вивчення економічної ефективності вирощування ремонтного молодняка залежно від впливу різних чинників інтенсифікації галузі.

Таблиця 2.1
Динаміка поголів'я телиць в суспільному секторі
Західного регіону України
ОбластіВ середньому за рік1986-19901991-19951996-2000всього, тис. голівна одне господарство, гол.всього, тис. голівна одне господарство, гол.всього, тис. голівна одне господарство, гол.Волинська54,211459,612535,965Закарпатська23,25421,2919,334Івано-Франківська18,35515,2388,819Львівська61,510760,28936,243Рівненська44,310441,29031,158Тернопільська37,86635,85728,736Чернівецька22,89522,29115,659Всього:по регіону262,186249,480165,945по Україні20031461807126117,872Регіон в %
до України13,158,913,863,514,162,5
Інтенсифікація молочного скотарства - об'єктивний процес безперервного технічного переобладнання діючих ферм і вдосконалення технологій виробництва, розробки наукової організації праці, створення високоякісної кормової бази, поліпшення селекційно-племінної роботи, системи вирощування ремонтного молодняка і на цій основі створення високопродуктивного молочного стада.
Головним показником рівня інтенсивності ведення молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах є розмір виробничих затрат, особливо кормів, у розрахунку на середньорічну голову. Виробничі затрати відображають вартість усіх використаних основних і оборотних фондів, інших матеріально-грошових затрат, пов'язаних зі створенням належних умов догляду та утримання ремонтного молодняка.

Таблиця 2.2
Середньодобові прирости живої маси телиць
в сільськогосподарських підприємствах Західного регіону України, г
ОбластіРоки19901991-19951996-2000200120022002 р. +, - до 1990 р.Волинська446304243319308-138Закарпатська367218159233239-128Івано-Франківська450336252346327-123Львівська442311208277266-176Рівненська441298241307287-154Тернопільська490349272316336-154Чернівецька492319253356361-131Всього:по регіону448314236312301-147по Україні431301238318322-109Регіон в %
до України10410499,298,193,5134,9
Впровадження досягнень НТП в галузі, зокрема застосування новітніх технологій і зміцнення кормової бази сприяють підвищенню ефективності вирощування ремонтного молодняка та разом з цим пов'язані з додатковими виробничими затратами в розрахунку на середньорічну голову. У сучасних умовах занепаду галузі процес інтенсифікації за своїм змістом має різний характер за розміром інвестицій, організацією виробництва, інтенсивністю землеробства та ін. А тому залежно від конкретних умов він супроводжується зростаючою і незмінною та навіть спадаючою ефективністю додаткових виробничих затрат у розрахунку на середньорічну голову молодняка. Це положення підтверджується групуванням сільськогосподарських підприємств Підволочиського і Тернопільського районів Тернопільської області за рівнем виробничих затрат на середньорічну голову телиць за 1997-2000 рр. Зі збільшенням виробничих затрат на середньорічну голову підвищується інтенсивність вирощування молодняка і на цій основі збільшуються обсяги виробництва валової продукції, зростає продуктивність праці і, що особливо важливо, скорочується період непродуктивного використання тварин.
Однак темпи зростання інтенсивності вирощування ремонтного молодняка значно відстають від розміру приросту інвестицій у виробництво. Так, рівень середньодобового приросту тварин у п'ятій групі господарств порівняно з першою підвищився на 72,7%, а розмір виробничих затрат на середньорічну голову збільшився в 2,1 раза. В результаті цього виробництво валової продукції галузі з розрахунку на 100 грн. виробничих затрат зменшується, а собівартість 1 ц приросту молодняка безперервно зростає. Зумовлено це, в першу чергу, різким підвищенням цін на засоби виробництва, техніку й обладнання, мінеральні добрива, паливно-мастильні та будівельні матеріали. Усе це призвело до різкого збільшення вартості основних і оборотних фондів у галузі практично без якісних змін у технології вирощування ремонтного молодняка, системи годівлі та його утримання. У зв'язку з цим виникла необхідність вивчення ефективності вирощування телиць залежно від рівня їх годівлі та вартості кормів раціону.
Вивчення ступеня впливу цих чинників показало, що визначальним показником рівня інтенсивності вирощування молодняка є ви