Вы здесь

Фізіологічний статус велекої рогатої худоби за умов впливу абіотичних чинників середовища

Автор: 
Козенко Оксана Віталіївна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2004
Артикул:
0504U000406
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Основні напрямки, матеріали і методи досліджень

Експериментальна частина роботи, з метою вивчення інтер'єрних особливостей організму великої рогатої худоби чорно-рябої породи, під впливом несприятливих (екологічних, кліматичних і технологічних) чинників навколишнього середовища, проведена в 13- ти серіях дослідів.
1. Метою проведення першої серії дослідів було вивчення сукупної дії несприятливих чинників навколишнього середовища на екстер'єр і показники продуктивності корів в умовах трьох ферм (Львівської та Волинської областей).
2. В другій серії дослідів вивчали сукупний вплив несприятливих чинників, в літній період утримання корів в 6-ти господарствах (Львівська, Тернопільська, Рівненська та Волинська області) на поширення лейкозу та особливості морфологічного і біохімічного складу крові корів залежно від кількості в ній лейкоцитів.
3. В третій та четвертій серії дослідів вивчали сукупний вплив несприятливих чинників, в умовах чотирьох господарств (Львівська та Рівненська області), на сезонні зміни фізичних, морфологічних та біохімічних показників крові корів і телят.
4. Метою п'ятої та шостої серії дослідів було вивчення впливу підвищеної температури повітря на фізичні, морфологічні і біохімічні показники крові корів і молодняку в умовах однієї ферми Рівненської області.
5. В сьомій серії дослідів вивчали склад крові корів, з двох ферм Рівненської області, залежно від віку корів та тривалості їх перебування в забрудненій радіонуклідами зоні.
6. В восьмій та дев'ятій серії дослідів, на базі трьох господарств Волинської області, за умов радіонуклідного забруднення та неповноцінної годівлі тварин, вивчали ефективність парентерального введення тривітаміну та корекції кормових раціонів полісолями мікроелементів на картину крові дорослих тварин і одержаних від них телят.
7. В десятій серії дослідів на базі 5-ти ферм розташованих у Рівненській та Волинській областях вивчали імунологічну відповідь організму на внутрішньошкірне введення гістаміну.
8. Метою одинадцятої серії дослідів було вивчити, на базі шести ферм розташованих як в умовно чистій так і забрудненій малими дозами радіонуклідів зонах, лабільність білків плазми крові.
9. В дванадцятій серії дослідів вивчали вплив на показники крові тварин намірено створеної несприятливої ситуації в приміщенні, а саме аерозольної дезінфекції повітря препаратом "Хлоран".
10. Метою проведення тринадцятої серії дослідів було вивчити, на базі шести ферм Львівської, Рівненської та Волинської областей, рівень ендогенної інтоксикації організму за сукупного впливу несприятливих чинників навколишнього середовища.
Крім цього, в усіх господарствах вивчали гігієнічні умови утримання і годівлі тварин. Схема проведення досліду наведена в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Схема проведення досліду
Назва
господарстваОбластьnЕкологічна
ситуаціяПідлягали
вивченнюВ усіх господарствахГігієнічні умови утримання і годівлі тваринАТСТзОВ "Звенигород"
КСП "Світанок"
КСП "Галузія"Львівська
Волинська
Волинська16
25
25Сприятлива
Несприятлива
НесприятливаСукупний вплив несприятливих факторів на показники продуктивності і екстер'єру корів
продовження табл. 2.1
Назва
господарстваОбластьnЕкологічна
ситуаціяПідлягали
вивченнюАТСТзОВ "Звенигород"
КСП "Збруч"
КСП "Маяк"
КСП "Промінь"
КСП "Світанок"
КСП "Галузія"Львівська
Тернопільська
Тернопільська
Рівненська
Волинська
Волинська16
46
16
26
21
20Сприятлива
Несприятлива
Несприятлива
Несприятлива
Несприятлива
НесприятливаПоширення лейкозу та особливості морфологічного і біохімічного складу крові корів залежно від кількості в ній лейкоцитівАТСТзОВ "Звенигород"
КСП "Промінь"
КСП "Маяк"
КСП "Надслучаська"Львівська
Рівненська
Рівненська
Рівненська15
15-28
20-28
20-15Сприятлива
Несприятлива
Несприятлива
НесприятливаСезонні зміни фізичних властивостей, морфологічного і біохімічного складу крові корівКСП "Збруч"
КСП "Маяк"
КСП "Промінь"Тернопільська
Тернопільська
Рівненська5
26Несприятлива
Несприятлива
НесприятливаПоказники крові телят і молодняку, залежно від способу утриманняКСП "Промінь"Рівненська16НесприятливаВплив спекотної погоди на показники крові корівКСП "Промінь"Рівненська16НесприятливаВплив спекотної погоди на показники крові молодняку 7-8 міс. вікуКСП "Промінь
КСП "Маяк"Рівненська
Рівненська15
29Несприятлива
НесприятливаСклад крові корів залежно від віку і тривалості перебування в зоні, забрудненій радіонуклідамиКСП "Світанок"
КСП "Галузія"
Племоб'єднання
ПлемстанціяВолинська
Волинська
Волинська
Львівська20
20
10
9Несприятлива
Несприятлива
Несприятлива
СприятливаЕфективність парентерального введення тривітаміну і корекції кормового раціону полісолями мікроелементів
продовження табл. 2.1
Назва
господарстваОбластьnЕкологічна
ситуаціяПідлягали
вивченнюКСП "Світанок"
КСП "Галузія"Волинська
Волинська6
7Несприятлива
НесприятливаПоказники крові телят одержаних від корів, яким вводили тривітамін і згодовували полісолі мікроелементівКСП "Маяк"
КСП "Надслучанська"
КСП "Світанок"
КСП "Галузія"
Племоб'єднанняРівненська
Рівненська
Волинська
Волинська
Волинська20
10
12
10
10Несприятлива
Несприятлива
Несприятлива
Несприятлива
ЗадовільнаЗагальна імунологічна реактивність організму тварин на внутрішньошкірне введення гістаміну КСП "Надслучанська"
КСП "Маяк"
КСП "Світанок"
КСП "Галузія"
Племоб'єднання
НДГ "Дублянське"Рівненська
Рівненська
Волинська
Волинська
Волинська
Львівська35
20
25
25
10
6Несприятлива
Несприятлива
Несприятлива
Несприятлива
Задовільна
СприятливаПоказники лабільності білків плазми крові дорослих тварин і молоднякуНДГ "Дублянське"Львівська6СприятливаВплив аерозольної дезінфекції повітря на показники крові молоднякуАТСТзОВ "Звенигород"
СФГ "Дермань"
КСП "Світанок"
КСП "Галузія"
Племоб'єднання
НДГ "Дублян