Вы здесь

"Клініко-експериментальні аспекти терапії стеатогепатитів"

Автор: 
Гарник Тетяна Петрівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2004
Артикул:
0504U000482
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2 ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВА СТРУКТУРА ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ.......................
642.1 Методологія виконання дослідження............................................... 642.2 Методи обстеження хворих.............................................................. 682.3. Методики експериментальних досліджень.................................... 70Р О З Д І Л 3 КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ НА СТЕАТОГЕПАТИТИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИХ МЕТОДІВ ЇХ ЛІКУВАННЯ..............
783.1. Клінічна характеристика обстежених хворих................................ 783.2. Методологічні підходи до лікування хворих на стеатогепатити немедикаментозними методами............................................................
88Р О З Д І Л 4 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕХАНІЗМУ ДІЇ ФІТОЗАСОБУ "ГЕПАХОЛ" ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ТОКСИЧНОМУ СТЕАТОГЕПАТИТІ...............................................
974.1. Стан мембранотропної активності засобу "Гепахол"................. 974.2 Гістологія і гістохімія печінки ........................................................ 1124.3. Показники ліпідного обміну............................................................ 1284.4. Електрична і моторна функція гладеньких м'язів кишечника та стан проникності їх мембрани іонами Са2+, Na+, K+................................
1414.5 Системний артеріальний тиск і тканинне дихання печінки............. 1494.6 Стан секреторної функції шлунка ...................................................... 1534.7. Стан зовнішньосекреторної функції печінки .................................. 1574.8. Кон'югація та гідроксилювання жовчних кислот у печінці .......... 162Р О З Д І Л 5 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СТЕАТОГЕПАТИТ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИМИ МЕТОДАМИ
1675.1 Вплив дієтотерапії на ефективність лікування хворих ................... 1685.2. Вплив лікування на біохімічні показники функцій печінки ........... 1855.3 Вплив лікування на біохімічні показники жовчі .............................. 1975.4. Вплив лікування на показники ліпідного та вуглеводного обмінів у крові .........................................................................................................
2255.5 Вплив гепахолу на секрецію слини і концентрацію у ній ферментів і основних фракцій ліпідів .....................................................
2305.6. Вплив дозованої нормобаричної гіпоксії, гепахолу та силарду на парціальний тиск кисню, сенсомоторну реакцію та інтенсивність кислотоутворення у хворих на стеатогепатит на фоні уражень жовчовидільних шляхів ...........................................................................
2365.7. Вплив фітозасобів, голкорефлексотерапії на функціональний стан печінки, жовчного міхура у хворих на стеатогепатит на фоні захворювань жовчовивідних шляхів ......................................................
2405.8 Вплив лікування на показники функцій печінки, вільнорадикальне окислення ліпідів та систему антиоксидантного захисту у хворих на стеатогепатит, які підлягли впливу радіаційного фактора .......................................................................................................
249ЗАКЛЮЧЕННЯ.................................................. 260ВИСНОВКИ ............................................................................................291ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ......................................................... 294СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................ 297ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
АДФ- аденозиндифосфорна кислотаАлАТ- аланінамінотрасферазаАМФ- аденозинмонофосфорна кислотаанти-НВс- антитіла до НвсАgанти-НВе- антитіла до НвеАgанти-НВs- антитіла до НВsgАО- антиоксидантне окисленняАОЗ- антиоксидантний захистАОС- антиоксидантні системиАОФ-антиоксидантні ферментиАСГ- алкогольний стеатогепатитАП-амплітуда плато АсАТ- аспартатамінотрансферазаАТ- артеріальний тискАТФ- аденозинтрифосфорна кислотаБАД- біологічно активні добавкиБАР- біологічно активні речовиниВВА- вуглеволокнисті адсорбентиВГ- відновлений глутатіонВГА- вірусний гепатит типу АВГВ- вірусний гепатит типу ВВГЕ- вірусний гепатит типу ЕВРО- вільно-радикальне окисленняВХГ- вірусний хронічний гепатитВНС- вегетативна нервова системаГ- коефіцієнт ГібсаГІІ- коефіцієнт адсорбції другої фазиГБГ- гіпобарична гіпоксіяГВ- гепатит ВГГТП- гамаглютамілтранспептидазаГП- глутатіонпероксидазаГР- глутатіонредуктазаГС- гепатит СГТ- глутатіонтрансфераза Г-6-ФДГ- глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа ДНГ- дозована нормобарична гіпоксіяДК- дієнові кон'югатиЕС- ентеросорбентЖК- жирні кислотиЖВШ- жовчовивідні шляхиЗХ- загальний холестеринІЛ-l- інтерлейкін 1ІЛ-2- інтерлейкін 2ІЛ-4- інтерлейкін 4ІЛ-6- інтерлейкін 6ІФ-?- інтерферон-? КО- ксантиноксидазаЛП- латентний періодЛПХ- ліпопротеїдний холестеринМДА- малоновий диальдегідМФ- макрофагиНАДН2- нікотинаміддинуклеотид НАДФН2- нікотинаміддинуклеотид фосфатНАСГ- неалкогольний стеатогепатитНЖК- насичені жирні кислотиННЖК- ненасичені жирні кислоти НРК- нормальний розчин Кребса?О2- супероксидний аніон-радикалО2?- синглетний кисеньОД- одиниці активності ?ОН- гідроксильний радикал П- поверхневий тискПМ- плазматична мембранаПо- початкова щільність мембраниПОЛ- перекисне окислення ліпідівПС- полісахаридиПРЕ- перокисна резистентність еритроцитів ПНЖК- поліненасичені жирні кислотирО2- парціальний тиск киснюРНК- рибонуклеїнова кислотаРФК- реактивні форми киснюСОД- супероксиддисмутазаСГ- стеатогепатитТА - точка акупунктуриТГ- тригліцериди ТБК-АП- тіобарбітурат-активні продуктиУДХК- урсодезоксихолева кислотаУЗД- ультразвукова діагностикаФЕФГДС- фіброезофагогастродуоденоскопіяФХ- фосфатидилхолінХАГ- хронічний активний гепатитХГ- хронічний гепатитХ/Х- холато-холестериновий коефіцієнтЦНС- центральна нервова системаШКТ- шлунково-киш