Вы здесь

Злоякісні неепітеліальні пухлини товстої кишки: особливості діагностики і лікування

Автор: 
Колеснік Олена Олександрівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2004
Артикул:
0504U000654
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Загальна характеристика хворих
Дисертаційна робота базується на ретроспективних даних клінічного спостереження і результатах лікування 244 хворих на ЗНПТК. Хворі на ЗНПТК в залежності від морфологічного виду пухлин були нами розподілені на три основні групи: 94 хворих на СПТК, 73 хворих на НХЛТК та 77 хворих на АРМ.
У відділенні абдомінальної онкології (керівник - д.м.н., професор С.О.Шалімов) Інституту онкології АМН України з 1966 р. по 2004 р. знаходилися на стаціонарному лікуванні 88 хворих на ЗНПТК, що склало 1,4% усіх злоякісних пухлин товстої кишки (всього 6560 хворих). Проконсультовано амбулаторно 23 хворих на ЗНПТК.
Оскільки зазначена патологія товстої кишки зустрічається рідко, нами у дослідження було включено матеріали 22 областей України за останні 10 років. З цією метою нами було проаналізовано дані Популяційного канцер-реєстру України з 1990 року і виділено 156 пацієнтів із ЗНПТК (табл. 2.1.1).
Таблиця 2.1.1
Розподіл пацієнтів із ЗНПТК по регіонах України
№УстановаКількість хворих1Вінницький ООД82Волинський ООД43Дніпропетровський ООД94Донецький ООД275Житомирський ООД66Закарпатський ООД37Запорізький ООД1 Продовження таблиці 2.1.1
8Івано-Франківський ООД39Київ (ЦВКГ, ГКЛ №18, ГОЦ, ДОЛ№1)1510Київський ООД711Криворізький ГОД1312Кримський ООД713Львівський ООД1414Луганський ООД1315Миколаївський ООД316Одеський ООД117Полтавський ООД418Рівненський ООД119Сумський ООД220Тернопільський ООД221Харківський ООД522Херсонський ООД123Хмельницький ООД624Чернігівський ООД1Всього:156

Розподіл хворих на ЗНПТК за статтю та віком представлено в таблиці 2.1.2.
Як випливає з даних таблиці 2.1.2, переважання жінок у цілому було невеликим, за винятком групи хворих на АРМ, де їхня кількість значно відрізнялась. Так, співвідношення чоловіків і жінок у хворих на АРМ склало 1:2,5.
Вік хворих коливався у межах 16 - 88 років. Хворі, старші 40 років, склали 86,9±2,2% від усіх хворих. Пацієнти із СПТК були молодшого віку.
Таблиця 2.1.2
Розподіл хворих на ЗНПТК за статтю та віком
КритеріїСПТК
(n=94)НХЛТК
(n=73)АРМ
(n=77)ЗНПТК
(n=244)Статьчоловіча40 (42,6%)47 (64,4%)22 (28,6%)109 (44,7%)жіноча54 (57,4%)26 (35,6%)55 (71,4%)135 ( 55,3%)Середній вік54,9±11,652,6±14,258,8±8,655,6±11,316-30 років5 (5%)9 (12%)014 (6%)31-40 років5 (5%)8 (11%)5 (6%)18 (7%)41-50 років31 (34%)16 (23%)9 (11%)56 (23%)51-60 років19 (20%)9 (12%)26 (36%)54 (22%)61-70 років18 (19%)19 (26%)27 (35%)64 (26%)старші 71 року16 (17%)12 (16%)10 (12%)38 (16%)
Так, більшість хворих знаходилась у віковій групі 41-50 років (середній вік 54,9±11,6 року), у той час як хворі на НХЛТК рівномірно розподілялися у вікових категоріях 41-70 років (середній вік 52,6±14,2 року). Хворі на АРМ переважно спостерігалися у вікових категоріях старше за 50 років, їх середній вік склав 58,8±8,6 року.
Для проведення порівняльного дослідження ми представляємо розподіл хворих на РТК за статтю та віком (табл. 2.1.3).
Як видно з даних, представлених у таблиці 2.1.3, при деякому переважанні осіб жіночої статі, вік пацієнтів із РТК був трохи вищим, ніж у хворих на ЗНПТК. Основна кількість пацієнтів припадала на вікову групу 61-70 років і більше.
Із супутніх захворювань найбільш часто зустрічалася серцево-судинна патологія: гіпертонічна хвороба, хронічна ішемічна хвороба серця (48%) і хронічний гастрит (29%). Розподіл даної патології був практично рівномірним у всіх групах хворих.

Таблиця 2.1.3
Розподіл хворих на рак товстої кишки за статтю та віком
КритеріїРак товстої кишки (n=702)Статьчоловіча304 (43,3%)жіноча398 (56,7%)Середній вік62,9±8,616-30 років4 (0,6%)31-40 років9 (1,4%)41-50 років53 (7%)51-60 років141 (20%)61-70 років348 (50%)Більше 71 року157 (22%)

У 20 (8,2%) хворих на ЗНПТК спостерігали первинно-множинні (синхронні і метахронні) пухлини. Інші злоякісні пухлини були наступними:
1) у хворих із СПТК - рак матки (2), рак яєчників (1), рак молочної залози (1), рак легені (1), меланома шкіри (1), лімфолейкоз (1);
2) у хворих із НХЛТК - рак шкіри (4), меланома шкіри (1), рак сечового міхура (1), рак гортані (1);
3) у хворих з АРМ - рак прямої кишки (2), рак простати (1), рак вульви (1), рак шкіри (1), лімфосаркома шлунка (1).
У групі хворих на РТК первинно-множинні захворювання позакишкової локалізації спостерігали в 38 хворих (5,4%), найбільш часто виявлялись ураження шлунка (55% випадків). При цьому друга пухлина в чоловіків найбільш часто локалізувалася у шлунку, а в жінок - у матці.
Таким чином, первинно-множинні пухлинні захворювання в хворих на РТК відрізнялися від таких у хворих на ЗНПТК як у кількісному, так і в якісному аспекті. Звертає на себе увагу більш часте поєднання НХЛТК і раку шкіри.
2.2. Методи обстеження хворих на злоякісні неепітеліальні пухлини товстої кишки
Нами проаналізовано результати діагностичних досліджень у 194 пацієнтів із ЗНПТК, з них у 71 випадках - СПТК, 65 - НХЛТК і 58 - з АРМ. З метою проведення оцінки диференційно-діагностичних критеріїв предметом дослідження були також 250 хворих на КРР. Усім пацієнтам із ЗНПТК і РТК проводили клінічне, лабораторне, інструментальне, ендоскопічне, ультразвукове, рентгенологічне і морфологічне обстеження.

2.2.1. Клініко-лабораторні та ендоскопічні методи обстеження
В усіх досліджуваних хворих аналізувалися скарги та анамнез захворювання. Використовувалися загальноприйняті методи клінічного обстеження: огляд, пальпація, перкусія, аускультація. Обов'язковому пальпаторному дослідженню підлягали органи черевної порожнини і доступні для пальпації групи лімфатичних вузлів. Проводився також ретельний ректальний огляд.
Операційні препарати підлягали макроскопічному вивченню й опису. Вимірювалися розміри п