Вы здесь

Патогенетичне обгрунтування ефективності похідного янтарної кислоти - фенсукциналу в терапії цукрового діабету та його судинних ускладнень (експериментальне дослідження)

Автор: 
Горбенко Наталія Іванівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2005
Артикул:
0505U000014
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

рОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Характеристика матеріалів дослідження
В роботі досліджували нові похідні янтарної кислоти, які були синтезовані під
керівництвом к.х.н. В.В. Ліпсон в лабораторії синтезу антидіабетичних сполук
Інституту проблем ендокринної патології
ім. В.Я. Данилевського АМН України.
Деякі фізико-хімічні властивості даних сполук, які за хімічною будовою
поділяються на три групи: моноаміди, діаміди та іміди янтарної кислоти,
наведено в таблицях 2.1-2.3.
Речовини, що досліджували, являють собою кристалічні порошки без кольору або
злегка забарвлені, без запаху, розчинні в органічних розчинниках, деякі – у
воді.
У роботі було використано 1022 статевозрілих самці щурів популяції Wistar, 84
кролі породи Shinshilla з розплідника Інституту проблем ендокринної патології
АМН України та 46 самців мишей лінії СВА, які були доставлені з розплідника
„Столбовая” (Московська обл., Росія).
Тварин утримували в стандартних умовах віварію при відповідному освітленні та
годуванні ad libitum. Дослідження проводилися відповідно до національних
"Загальних етичних принципів експериментів на тваринах" (Україна, 2001), що
відповідають положенням „Європейської конвенції про захист хребетних тварин,
які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей” (Страсбург,
1985). [274]. Процедури, що викликають біль (гострі досліди, вилучення органів,
умертвіння та інші) проводили під наркозом (вводили внутрішньочеревно або
внутрішньовенно уретан в дозі 1г/кг маси тіла).
Таблиця 2.1
Фізико-хімічні властивості моноамідів янтарної кислоти
Шифр
R1
Брутто-формула
Молеку­лярна маса
Температура плавлення,
°С
Знайдено N, %
Обчислено N, %
8
3002
C6H5-CH2-
C6H5-CH2-CH-NH-
CH3
C20H23NO3
325
94-95
4,40
4,30
3003
C6H5-CH2
4-CH3O-C6H4-NH-
C18H19NO4
313
158-159
4,45
4,50
3005
-NH-CH2-COOH
C6H9NO5
175
146-148
7,96
8,0
3006
(CH3)2CHCH2CH-COOH
NH-
C10H17NO5
231
112-115
6,03
6,06
3007
C2H5SCH2CH2CH-COOH
NH-
C10H17NO5S
263
80-84
5,30
5,32
3009
-NHCH2CH2-COOH
C7H11NO5
189
134-136
7,38
7,41
3021
C6H5CH2CH-COOH
NH-
C13H15NO5
265
137-140
5,26
5,28
3022
HSCH2CH-COOH
NH-
C7H11NO5S
221
133-135
6,30
6,33
3023
4-HO-C6H4CH2CH-COOH
NH-
C13H15NO6
281
148-150
4,95
4,98
Продовження таблиці 2.1
7
3020
C6H8N4O3
184
115-117
30,39
30,43
3013
C6H9N5O3
199
>350
35,15
35,18
3014
C7H7N4O3F
214
237-239
26,14
26,17
3015
C6H8N4O3
184
329-330
30,40
30,43
3016
C6H8N4O3
184
203-206
30,74
30,77
Продовження таблиці 2.1
7
3025
C7H10N4O3S
230
258-259
24,32
24,35
3026
C7H10N4O3S
230
167-170
24,33
24,35
2204

C21H19N5O3
389
230-231
17,97
17,99
2287

C16H17N5O3
327
230-231
21,38
21,41
Продовження таблиці 2.1
7
2288

C17H19N5O4
357
215-218
19,57
19,61
2290

C16H16N5BrO3
406
242-244
17,20
17,24
2286
C15H15N5O4
329
227-228
21,26
21,28
2291
C15H14N5ClO4
363,5
222-224
19,23
19,26
Продовження таблиці 2.1
7
2285

C15H14N5FO4
347
228-231
20,13
20,17
2236

C22H21N5O4
419
230-233
16,69
16,71
2292
C21H16N5ClO3
421,5
192-195
16,57
16,61
2265
C21H16N5FO5S
469
202-204
14,90
14,93
Продовження таблиці 2.1
7
2266

C18H13N5F6O4
477
189-193
14,65
14,68
2267

C19H11N5F10O3
547
177-179
12,77
12,80
2219
C11H13N5O3
263
196-198
26,60
26,62
Таблиця 2.2
Фізико-хімічні властивості діамідів янтарної кислоти
Шифр
R'
R2
Брутто формула
Молеку­­лярна маса
Темпера­тура плав­лення, °С
Знайде-но N, %
Обчис­лено N, %
8
2001
2-НО-C6H4-
CH3-
C11H14N2O3
222
168-169
12,57
12,61
2002
2-НО- C6H4-
C6H5-CH2-
C17H18N2O3
298
196-198
9,38
9,40
2003
2-НО- C6H4-
C6H11-
C16H22N2O3
290
184-186
9,63
9,66
2004
C6H5-CH2-
C6H5-CH2-
C18H20N2O2
296
205-207
9,45
9,46
2005
2-CH3O-C6H4-
C6H11-
C17H24N2O3
304
150-154
9,22
9,21
2006
C6H5-(CH2)2-
C6H5-(CH2)2-
C20H24N2O2
324
196-197
8,60
8,64
2008
C6H5-(CH2)2-
C22H27N2O3
367
175-178
7,61
7,63
Продовження таблиці 2.2
7
3004
C6H5-
CH2-
4-CH3-C6H4-
C6H5-(CH2)2-
C26H28N2O2
400
180-181
6,90
7,00
ЦИ-151А
2-НО-C6H4­-
C18H22N4O4
358
105-107
15,61
15,64
ЦИ-126
2-НО-C6H4-
C6H5-CHCH3
C18H20N2O3
312
164-165
8,95
8,97
ЦИ-127
2-НО-C6H4-
C13H15N3O3S
293
131-133
14,30
14,33
Фенсук-цинал
2-НО-C6H4-
C6H5-(CH2)2-
C18H20N2O3
312
266-271
8,92
8,97
2014
2-CH3O-C6H4-
C6H5-(CH2)2-
C19H22N2O3
326
237-239
8,56
8,59
2015
2-CH3O-C6H4-
C6H5-CH2-
C18H20N2O3
312
329-330
8,95
8,97
Таблиця 2.3
Фізико-хімічні властивості імідів янтарної кислоти
Шифр
R'
Брутто-формула
Молеку­лярна маса
Температура плавлення, °С
Знайдено N, %
Обчислено N, %
8
3001
С6Н5CH2-
4-CH3O-C6H4-
C18H17NO3
295
141-142
4,73
4,75
3008
-СН2СООН
C6H7NO4
157
101-103
8,89
8,92
3010
-СН2СН2СООН
C7H9NO4
171
129131
8,15
8,19
3017
C6H6N4O2
166
306-308
30,71
33,73
3018
C6H7N5O2
181
>350
38,63
38,68
Продовження таблиці 2.3
4
8
3019
C6H6N4O2
166
244-246
33,70
33,73
2268

C22H14N5F3O2
437
199