Вы здесь

Нескінченновимірні алгебраїчні групи поліноміальних перетворень афінних просторів.