Вы здесь

Лісівничі основи формування високопродуктивних насаджень у дібровах Поділля.

Автор: 
Бондар Анатолій Омелянович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2005
Артикул:
0505U000159
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
ОБ’ЄКТИ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Об'єкти досліджень
Поділля розташоване в зоні грабових дібров. У цьому екологічному регіоні
грабові діброви займають площу 318078 гектарів, із них 159328 або половина
(50,1%) розташовано у Вінницькій області. Враховуючи наявність найбільшої площі
грабових дібров і середній вік високостовбурних насаджень дуба і запас
стовбурової деревини, грабові діброви Вінницької області були прийняті як
базові для збору експериментального матеріалу з теми дисертації.
Вінницьке Поділля розташоване в Правобережному Лісостепу, в якому середня річна
температура становить 7°С, найхолоднішого місяця (січня) -7,5°С, найтеплішого
(липня) 19,5°С. Влітку температура повітря піднімається до 39°С, зимою
знижується до -35°С. Середньомісячна температура повітря на території базових
лісгоспів та мисливських господарств однакова (рис. 2.1). Середня кількість
атмосферних опадів за рік становить 550 мм, 60–70% їх випадає за вегетаційний
період. З відкритої водяної поверхні випаровується стільки, скільки і випадає
атмосферних опадів.
Рис.2.1. Сезонний хід температури на базових підприємствах
об’єднання “Вінницяліс”
Найбільша кількість атмосферних опадів 516 мм за рік і 386 мм за вегетаційний
період випадає на території Могилів-Подільського ДЛГ, а найменша, відповідно
461 мм і 344 мм, на території Бершадського і Тульчинського підприємств.
Іллінецьке та Вінницьке ДЛМГ за цим показником займають проміжне місце. На їх
території річна кількість опадів становить 476 мм, а за вегетаційний період –
353 мм (рис. 2.2).
Рис. 2.2. Кількість опадів за вегетаційний період та за рік на базових
підприємствах об’єднання “Вінницяліс”
На території всіх підприємств об’єднання найбільше атмосферних опадів випадає в
травні-липні, тобто в період з найвищими температурами повітря, що сприяє
розвитку та інтенсивному росту коріння та надземної частини рослин і закладки
генеративних органів.
Із п’яти базових підприємств об’єднання з травня по червень найбільше випадає
атмосферних опадів на території Могилів-Подільського держлісгоспу. Визначити,
на території якого підприємства випадає найменше атмосферних опадів важко,
оскільки в одному місяці їх може бути менше, а в другому - більше. Так, в
Іллінецькому і Вінницькому підприємствах в травні випадає 53 мм атмосферних
опадів, тобто найменше з усіх базових підприємств, а в червні – 74 мм і в липні
– 57 мм, тобто найбільше із базових підприємств (рис. 2.3).
Рис. 2.3. Середньомісячна кількість опадів за вегетаційний період на базових
підприємствах об’єднання “Вінницяліс”
У Могилів-Подільському держлісгоспі також найдовша тривалість (178 днів)
вегетаційного періоду, а найкоротша (161 день) вона в Іллінецькому та
Вінницькому підприємствах. Близька (по 164 дні) тривалість вегетаційного
періоду в Бершадському та Тульчинському ДЛГ (рис. 2.4). Найбільш поширеними
ґрунтами є сірі лісові суглинки та опідзолені чорноземи, які сформувались на
лесах [37,38, 105, 125, 172, 217]. Ґрунтові води залягають на глибині 5–10 м, а
на плато – 15 м [37].
Рис. 2.4. Тривалість вегетаційного періоду на базових підприємствах
об’єднання “Вінницяліс”
Об’єктом досліджень були змішані найпродуктивніші природні 92–132-річні дубові
лісостани і часткові культури від часу створення до рубок головного
користування. Всі штучні і природні лісостани, підібрані для досліджень,
займають рівні за рельєфом ділянки і належать до свіжих дібров.
У процесі збору експериментального матеріалу закладено 307 пробних площ, в тому
числі 28 в природних насадженнях для вивчення потенційної продуктивності
деревостанів та п’ять постійних пробних площ для визначення впливу
інтенсивності доглядових рубань на запас стовбурової деревини і вихід цінних
сортиментів (табл. 2.1, дод. А). На останніх 279 пробних площах вивчали всі
проблемні питання, передбачені програмою дисертаційної роботи. Зокрема, на 74
пробних площах досліджували інтенсивність розростання трав’яних видів та
насіннєве відновлення деревних рослин на свіжих зрубах і в часткових культурах
до повного змикання крон.
Таблиця 2.1.
Кількість пробних площ, закладених в природних лісостанах та часткових
культурах
Вік, роки
При-родні лісоста-ни
В культурах з шириною міжрядь, м
Разом
2,5
До 10
49
74
11–15
4
12
16–25
10
18
26–40
13
22
41–60
31
61
61–80
20
25
64
81–100

25
101–120

23
121–132

Всього
28
26
31
80
12
99
26
307
Крім цього, об’єктом дослідження слугували географічні культури дуба
звичайного, закладені навесні 1964 року Вінницькою ЛНДС і Вінницьким
держлісгоспом у кв. 20 Тиврівського лісництва. Географічні культури створені на
свіжій вирубці у свіжій грабовій діброві шляхом сівби жолудів, отриманих з
32-ох пунктів України, 20-ти – Росії, 6-ти – Білорусії та 8-ми пунктів із
Молдови, Латвії, Литви і Естонії. Для контролю були висіяні жолуді місцевого
походження.
Загальна площа ділянки 4,85 га. Розміщення посівних місць 2,0х0,7 м. Кожний
географічний пункт представлений одним варіантом площею 0,05 га (25х20 м).
Варіанти безпосередньо стикаються один з одним і з метою зменшення негативної
дії одного екотипу на другий розміщені на площі за географічним принципом.
2.2. Методологічні засади та методика досліджень
Біогеоценотична сутність лісу та багатоплановість теми дисертаційної роботи
обумовили необхідність комплексного підходу до розв’язання завдань. В основу