Вы здесь

Оптимізація годівлі свиней в умовах промислової технології

Автор: 
Засуха Юрій Васильович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2005
Артикул:
0505U000460
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ОБГРУНТУВАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
Світовий досвід ведення свинарства свідчить про те, що кожна країна може
розвивати цю галузь тваринництва лише за умови вирішення питання науково
обґрунтованого використання і повноцінної годівлі свиней батьківського стада, а
також цілеспрямованого вирощування молодняку свиней у різні вікові періоди.
Запорукою цьому є створення сучасної кормової бази для свинарства, в основу
якої необхідно покласти як кількісні показники виробництва кормів, так і
якісні, що пов’язані з використанням спеціальних технологій заготівлі,
переробки та підготовки кормів до згодовування.
Нинішні труднощі в розвитку свинарства зв’язані не тільки з особливостями
економічного стану держави, а й з нестачею знань про можливості інтенсивного
використання кнурів і свиноматок з урахуванням типу годівлі, способів переробки
кормів та підготовки їх до згодовування.
Оскільки концентровані корми для свиней вважаються основними, а зернова їх
частина є головною при виробництві комбікормів, ми вважали за необхідне надати
увагу саме цій проблемі.
Передусім, вивчити зміни, які відбуваються в зерні при його термодинамічній
обробці та дослідити можливості і ефективність використання екструдованих
кормів як окремо, так і у складі різноманітних сумішок.
Ефективність використання зелених кормів в годівлі свиней у літній період
доведена багатьма дослідженнями. Проте, можливості використання переваг такої
годівлі в інші сезони шляхом застосування висушеного соку із зелених рослин,
особливо з люцерни, удосконалення технологічного процесу його приготування та
дослідження способів використання цього нетрадиційного корму в годівлі свиней
різних виробничих груп вивчено ще недостатньо.
Відомо, що для виготовлення комбікормів з високою енергетичною поживністю до їх
складу необхідно вводити або зерно кукурудзи, або ж додавати технічний жир.
Оскільки вирощування кукурудзи на зерно має зональний характер, а врожайність
її значною мірою залежить від кліматичних умов, виникає необхідність пошуку
рівноцінних або близьких до цього замінників, які б служили сировиною для
виготовлення високопоживних комбікормів.
Виходячи з того, що в Україні з її великими потенціальними можливостями і
земельними ресурсами проблеми з дефіцитом фуражної сировини бути не повинно,
можна надіятися, що у найближчий час буде налагоджено виробництво високоякісних
комбікормів з використанням для цього недорогої власної сировини, що дасть
новий імпульс інтенсивному веденню свинарства.
Застосування у годівлі свиней батьківського стада комбікормів, до складу яких
входять нетрадиційні високоенергетичні і протеїнові корми (екструдати
зернобобових, кукурудзи, збагаченого випареним люцерновим соком, екструдату
пшениці, БВК на основі цього соку, екструдату гороху з соняшниковим насінням,
висушеної стружки цукрових буряків) змушує також по-новому осмислити
організацію годівлі кнурів залежно від їх статевого навантаження і
інтенсивності використання свиноматок та впливу згаданих кормів на відтворну
здатність поголів’я за різних джерел енергії і протеїну в раціонах.
Хоч у цьому відношенні уже нагромаджено значний експериментальний матеріал, але
він базується, в основному, на використанні традиційних кормів (рибного,
м’ясо-кісткового борошна, молочних кормів, технічного жиру тощо). Саме з цими
кормами завжди пов’язується успішне вирощування як поросят-сисунів, так і
поросят, відлучених від свиноматок.
Однак, звуження ресурсів для їх виготовлення з одночасним розширенням попиту
віднесло ці корми до категорії дефіцитних, а значне підвищення реалізаційних
цін – до недоступних для більшості господарств.
Тому перед зоотехнічною наукою і практикою постало питання пошуку джерел заміни
названих кормів такими, які б забезпечували інтенсивний ріст молодняку свиней
та високі відгодівельні і забійні якості його у подальшому.
Виявилося, що якості таких кормів властиві поширеним у нас зерновим кормам, але
в екструдованому вигляді. Їх використання, як окремих компонентів у складі
комбікормів, так і в комбінації з кормами тваринного походження, стало
предметом багатьох досліджень.
На сьогодні не викликає сумніву те, що ріст і розвиток поросят-сисунів
зумовлюється молочністю свиноматок, а після їх відлучення - рівнем споживання
якісних кормів.
Відомо, що раннє відлучення поросят від свиноматок за належних умов утримання і
годівлі забезпечує не тільки інтенсивне використання свиноматок, а й зменшує
витрату кормів у свинарстві.
Проте щодо строків відлучення поросят з урахуванням конкретних умов ведення
галузі свинарства існує багато думок. Ми вважаємо за необхідне дослідити
ефективність цього заходу, який проводили у 15, 20, 25, 30, 35, 45 і 60-денному
віці поросят.
Наукові спостереження і практика багатьох господарств свідчать, що у перші дні
після раннього відлучення від свиноматок у поросят часто загальмовується ріст,
а частина з них інколи гине.
Попередити це можна за допомогою методу режимного підсису, частота якого і
тривалість перебування поросят під свиноматками з обліком кількості спожитих
кормів та вплив цих факторів на їх ріст, розвиток, об’ємні і вагові показники
шлунку, кишечника та інших внутрішніх органів, а також на гематологічні
показники потребують уточнення.
Доведено, що важливим фактором успішного вирощування поросят є, передусім, їх
жива маса при народженні. Через біологічні причини невирівняність приплоду,
особливо у великих гніздах, посилюється. Проте, на думку ряду дослідників мала
жива маса поросят при народженні не вважається ознакою їх неповноцінності,
тобто для таких поросят необхідно створювати особливі умови годівлі і
утримання, вивчення яких п