Вы здесь

Еферентна роль різних органів і тканин в регуляції гуморальних захисно-пристосувальних систем (антиоксидантної, гемостазу та фібринолізу) в нормі та патології.

Автор: 
Міщенко Ігор Віталійович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2006
Артикул:
0506U000192
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Відповідно до мети і поставлених завдань були проведені експериментальні
дослідження контрольних та дослідних серій на 310 білих щурах-самцях лінії
Wistar вагою 180-500 г віком 2-3 місяці, 40 морських свинках-самцях вагою
400-510 г, 62 кролях-самцях вагою 2-3,1 кг, 50 безпородних котах переважно
самцях вагою 2-4,5 кг, 10 безпородних собаках-самцях вагою 6-11,7 кг. Проведені
спостереження на 170 людях: здорових та хворих на порушення мозкового
кровообігу (ішемічний інсульт), ІХС, гіпертонічну хворобу, виразкову хворобу
шлунка і тканинах деяких органів і судин 100 людей, що померли.
Розподіл серій експериментів на тваринах та спостережень на людях представлені
в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Розподіл серій експериментів на тваринах та спостережень на людях
Назва серії дослідження або спостереження
Об’єкт дослідження
Кількість об’єктів
Інтактні тварини та люди
Щури
Морські свинки
Кролі
Коти
Собаки
Люди - здорові
Люди - секційний матеріал
40
40
40
20
10
20
40
Гострий емоційно-больовий стрес
Щури інтактні
Щури дослідні
20
50
3
Безантиоксидантна дієта
Кролі інтактні
Кролі дослідні
10
12
Продовження табл. 2.1
Назва серії дослідження або спостереження
Об’єкт дослідження
Кількість об’єктів
Неповна ішемія головного мозку (дослід 1)
та реперфузія після ішемії (дослід 2)
Щури інтактні
Коти інтактні
Щури - дослід 1
Коти - дослід 1
Щури - дослід 2
30
10
30
10
30
Неповна ішемія міокарда
Щури інтактні
Щури дослідні
10
10
6
Дозоване фізичне навантаження
/біг на тредбані/:
адаптоване (дослід 1) та надмірне (дослід 2)
Щури інтактні
Щури - дослід 1
Щури – дослід 2
30
30
30
7.
Дослідження крові, що притікає та відтікає у працюючих кінцівках
Коти інтактні
10
8.
Циклічні фізичні тренування
Люди нетреновані
Люди дослідні
15
30
9.
Гіпертонічна хвороба
Люди хворі
40
10.
Ішемічна хвороба серця
Люди здорові
Люди хворі
Тканини міокарду померлих людей
10
15
20
11.
Ішемічна хвороба мозку
Люди здорові
Люди хворі
Тканини мозку померлих людей
10
10
20
Продовження табл. 2.1
Назва серії дослідження або спостереження
Об’єкт дослідження
Кількість об’єктів
12.
Виразкова хвороба шлунку
Люди здорові
Люди хворі
Тканини шлунку померлих людей
10
10
20
У зв’язку з поставленими завданнями проводилось моделювання різних патологічних
процесів.
Зокрема, кролям призначали безантиоксидантний раціон (синдром пероксидації)
протягом 100 діб [61]. Склад цього раціону представлений у табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Назва речовин
Продукти
Складова частина
Жири
Окислений маргарин
10 %
Білки
Казеїн
10 %
Вуглеводи
Крохмаль
Цукор
Овес екстрагований
Солома мелена
37,48 %
5 %
15 %
5 %
Вітаміни
Сухі дріжджі
Вітамін А
Вітамін Д
10 %
20 000 ОД / кг
5 %
Мінеральні речовини
Суміш солей
Калію ацетат
Магнію ацетат
5 %
2,1 %
0,42 %
В умовах такої дієти розвивалася гіперліпідемія, синдром пероксидації
(підвищення рівня перекисів і зменшення вмісту антиоксидантів у крові та
тканинах) та ураження судин.
Гострий емоційно-больовий стрес моделювали перенапруженням умовно-рефлекторної
діяльності мозку тварин - конфліктом аферентних збуджень за В.Ф.Ведяєвим [48].
У якості екстерорецептивних подразників використовували звук та світло,
ноцицептивним подразником був електричний струм, що надходив до полу
спеціальної камери. Програма була складена таким чином, що зміна подразників,
що використовувались (світло та звук), підкріплення або непідкріплення їх
електричним струмом не мало певних закономірностей (1 цикл програми складав 6
хв., в різних групах тварин тривалість стресу була від 6 хв. до 2 год.). Час
дії кожного подразнику окремо, а також при їх поєднанні в усіх випадках був
різним, інтервали між ними були однаковими. Завдяки цьому складався
“невизначений” експериментальний стан, у якому в тварин не формувалися
адаптивні тимчасові зв’язки, що є основною умовою виникнення
емоційно-стресового стану. По закінченні стресової дії в тварин під дією
гексеналового внутрішньом’язового наркозу брали кров. Після євтаназії
(передозування наркозу) забирали тканини головного мозку, міокард, слизову
оболонку шлунка, середню мозкову артерію, коронарні артерії, аорту в яких
досліджували показники ПОЛ та АОС, судинно-тромбоцитарного і коагуляційного
гемостазу та фібринолізу.
Модель гострої неповної ішемії головного мозку, яка в найбільшій мірі
відповідає оклюзії середньої мозкової або сонної артерії, що часто буває в
клініці, викликали у тварин шляхом перев’язки обох сонних артерій на 15 хв. під
гексеналовим наркозом. У ряді експериментів після ішемії головного мозку
проводили її реперфузію протягом 15 хв. [32]. Хронічну ішемію моделювали шляхом
неповної перев’язки обох сонних артерій на 7 діб. По закінченні експерименту в
щурів в умовах гексеналового наркоза брали кров та відповідні органи, в яких
досліджували показники ПОЛ, АОС, гемостазу та фібринолізу.
Модель неповної ішемії міокарда відтворювали шляхом перев’язки лівої коронарної
артерії на 60 хв. Потім у тварин брали кров та, після євтаназії, тканини
міокарду (ділянку, що підлягала ішемії).
Для визначення ролі м’язової тканини в регуляції ПОЛ, активності АОС і
гемостазу ми скористалися моделлю досліду із вивченням показників крові, що
притікає та відтікає від працюючого скелетного м’яза. Для цього стимулювали
литковий м’яз котів через сідничний нерв електричним струмом напругою 5 В,
частотою 100 Гц протягом 5 та 15 хв. У такі строки брали й кров із вен та
артерій для дослідження.
Рухову активність у тварин (щурів) викликали шляхом бігу на тредбані
конструкції В.В.Алексєєва та В.І.Без’