Вы здесь

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЗ СЕЛЕНУ В РАЦІОНАХ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ

Автор: 
Приліпко Тетяна Миколаївна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2007
Артикул:
0507U000030
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА І ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Матеріали і загальна методика

Згідно з планом досліджень та темою дисертаційної роботи було проведено: вивчення вмісту селену в кормах, які широко викорис-товуються в раціонах великої рогатої худоби зони Лісостепу і Полісся України, та науково-господарські і виробничі досліди з обгрунтування оптимальних доз селену для сухостійних і лактуючих корів, бугаїв-плідників, телят, ремонтного і відгодівельного молодняку великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності.
Для визначення вмісту селену в кормах їх зразки відбирали впродовж 1976-2005 рр. у господарствах різних форм власності Білоцерківського і Бородянського районів Київської, Бобровицького і Щорського районів Чернігівської, Золотоніського і Шполянського районів Черкаської і Андрушівського та Коростенського районів Житомирської областей, які за сукупністю природних грунтово-кліматичних умов є типовими для зони Лісостепу і Полісся України.
Відбір середніх проб кормів і кормових культур та їх підготовку до аналізу здійснювали згідно із загальноприйнятими методиками [376].
З метою припинення активності ферментів зразки кормів після подрібнення фіксували у сушильній шафі за температури 90-100оС впродовж однієї години, а потім висушували до повітряно-сухого стану за температури 60-65оС. Визначення початкової вологи в кормах здійснювали зразу ж після надходження їх зразків у лабораторію. Повітряно-суху масу зразків кормів подрібнювали на лабораторному млині і використовували у подальшому для визначення селену.
Дослідженнями вмісту селену були охоплені різні групи кормів, до яких входили зелені, грубі, соковиті і концентровані корми та кормові добавки, які є компонентами раціонів великої рогатої худоби зони Лісостепу і Полісся України. Методика визначення селену в кормах наводиться нижче.
Експериментальні дослідження з дисертаційної роботи виконані згід-но з тематикою Білоцерківського державного аграрного університету з проблеми розробки оптимальних доз і способів згодовування мінеральних елементів залежно від їх джерела на великій рогатій худобі різних статевовікових груп української червоно-рябої та української чорно-рябої молочних пород умовах ВАТ "Терезине" Білоцерківського району Київської області. Всього проведено 9 науково-господарських і 4 виробничі досліди згідно зі схемами (рис. 2.1, табл. 2.1.).

Рис. 2.1. Загальна схема досліджень

Таблиця 2.1
Схеми науково-господарських експериментів
Групи тваринКількість голів у групіТривалість ос-новного періо-ду досліду, дн.Досліджуваний фактор1234Дослід 1 - корови сухостійні1 контрольна10160Селен у дозах: мг/кг СР факт.2 дослідна101600,203 дослідна101600,404 дослідна101600,60Дослід 2 - телята1 контрольна10170Селен у дозах: мг/кг СР факт.2 дослідна101700,23 дослідна101700,44 дослідна101700,65 дослідна101700,8Дослід 3 - ремонтні телиці 6 -12 міс1 контрольна10165Селен у дозах: мг/кг СР факт.2 дослідна101650,23 дослідна101650,44 дослідна101650,6Дослід 4 - ремонтні телиці 12 - 18 міс1 контрольна10180Селен у дозах: мг/кг СР факт.2 дослідна101800,23 дослідна101800,34 дослідна101800,4Дослід 5 - корови лактуючі1 контрольна8152Селен у дозах: мг/кг СР факт.2 дослідна81520,203 дослідна81520,304 дослідна81520,40Продовж. табл. 2.11234Дослід 6 - бугаї-плідники1 контрольна5185Селен у дозах: мг/кг СР факт.2 дослідна51850,23 дослідна51850,34 дослідна51850,4Дослід 7 - молодняк на відгодівлі1 контрольна10188Селен у дозах: мг/кг СР факт.2 дослідна101880,23 дослідна101880,34 дослідна101880,4Дослід 8 - ремонтні телиці 9-11 міс1 контрольна12186Джерела селену: (0,3 мг/кг СР)-2 дослідна12186Селеніт3 дослідна12186Селенат4 дослідна12186СеленометіонінДослід 9 - лактуючі корови1 контрольна10165Способи згодову-вання селено-вих добавокДобавки селену відсутні2 дослідна10165У складі комбікорму3 дослідна10165У складі солі-лизунця4 дослідна10165У складі гранул-добавокВиробничий дослід 1 - телятаКонтрольна 27149-Дослідна 27149оптимальна доза селенуВиробничий дослід 2 - ремонтні телиціКонтрольна 52156-Дослідна 52156оптимальна доза селенуВиробничий дослід 3 - лактуючі коровиКонтрольна 52137-Дослідна 52137оптимальна доза селенуВиробничий дослід 4 - лактуючі коровиКонтрольна50155-Дослідна50155Селен у складі гранул-добавок
Для кожного експерименту тварин у групи підбирали за принципом парних аналогів з урахуванням віку, живої маси, продуктивності і фізіологічного стану. В усіх науково-господарських дослідах, за винятком досліду 2, тваринам контрольної групи згодовували основний раціон, збалансований за деталізованими нормами годівлі. У другому досліді телят вирощували згідно зі схемами годівлі [1].
Основний раціон включав корми, типові для зони Лісостепу і Полісся України: зелену масу озимих злакових культур (жито, пшениця, ячмінь), люцерни, конюшини, еспарцету, кукурудзи, суданської трави, вико-вівса, горохо-ячмінної і горохо-вівсяної сумішок, сіно люцернове, конюшинне, еспарцетове, злаково-бобове (вико-вівсяне), кукурудзяний силос, сінаж, кормові і напівцукрові буряки, ячмінну, вівсяну і пшеничну солому та концентрати з кормовими і мінеральними добавками, а для телят досліду 2 - молоко незбиране і молочні відвійки.
Тварини дослідних груп утримувались на такому ж раціоні, як і контрольні, але додатково до нього їм згодовували селеніт натрію або інші добавки у таких кількостях, які б забезпечували вміст селену в раціоні, передбачений схемою досліду. У першому експерименті телятам, отриманим від корів, яким у сухостійний період згодовували різні рівні селеніту натрію, селенові добавки до раціону не вводили, а вивчали лише характер впливу пролонгуючої дії селену.
Основні раціони ре