Вы здесь

Комерційна радіожурналістика в Україні: становлення, розвиток, перспектива.

Автор: 
Гоян Олександр Яремович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2007
Артикул:
0507U000217
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
КЛАСИЧНА МОДЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ РАДІОЖУРНАЛІСТИКИ
2.1. Радіостанція як ділове підприємство і суб'єкт медіабізнесу
Сучасний розвиток радіомовлення, в тому числі й українського, варто сфокусовувати на двох напрямках: креативному та управлінському. Творчість, про яку американець Джон Као висловився так: "Це не погода, на неї ми можемо впливати", виокремлює станцію на ринку, а, отже, за допомогою програмних технологій впливає на досягнення мети. Управлінська діяльність - це ідея самого мовлення, про яку Кьелл А.Нордстрем та Йонас Риддерстралле у книзі "Бізнес у стилі фанк" говорили: "Ідея для радіостанції - це те, за рахунок чого ми живемо. Ми не можемо собі дозволити хоча б один день щось не вигадувати для радіомовлення". Саме за допомогою управління формується ідея радіостанції, її певна модель, яка й визначає певні завдання для досягнення загальної мети. Тому, перш ніж окреслити технологічні стандарти управління радіостанцією, варто звернутися до самого предмету та його характеристик.
Радіостанцією в контексті доведення інформації до абонента називають певний комплекс технічних пристроїв, які складають апаратно-студійний комплекс, зорієнтований на прийом і передачу інформації за допомогою радіохвиль, що підтверджується етимологічно (від лат. radius - промінь; statio - стояння). Радіостанцією в системі радіожурналістики та радіобізнесу можна вважати ділове підприємство, що працює в умовах ринку, також колектив творчих та технічних працівників, які здійснюють мовлення в апаратно-студійному комплексі, призначеному для провадження різних типів і форматів мовлення [101, с.15]. Дійсно, щодо ділового підприємництва, радіостанція є тієї організацією, яка діє в системі соціальних, економічних та професіональних цінностей того чи іншого суспільства. І в цьому комплексі суспільних інтересів головним завданням радіостанції як юридичної особи, зареєстрованої "у встановленому чинним законодавством порядку" [166, Ст.1.], є виробництво і розповсюдження аудіопродукту.
Комерційна радіостанція в умовах ділового підприємництва не лише розповсюджує свій аудіопродукт, а й продає його під рекламу з метою отримання прибутку [202]. Вони мають колективи творчих і технічних співробітників, що організовують мовлення (тобто є мовцями) на ту чи іншу територію, обмежену потужністю передавача.
Радіостанцією у світі почали називати таке ділове підприємство, яке є самодостатнім у плані фінансової, кадрової та програмної політики, оскільки поєднує не лише творчі й підприємницькі категорії, а й чисто структурні елементи, які також можуть провадити мовлення. До таких структурних елементів радіостанції можна віднести радіоредакцію, радіостудію, радіоагенство, які складають комплексне бачення радіостанції як незалежного й самостійного мовця на ринку. Тобто студія, агентство, редакція, які за Законом України "Про телебачення і радіомовлення" також є радіоорганізаціями, можуть бути відділами або частинами радіостанції. Кожна радіостанція, яка передбачає здійснення підприємницької діяльності, повинна мати певну ієрархічну структурну організацію, тобто здійснювати управлінську діяльність за структурними елементами (департаментами, відділами, бюро і т.п.), взаємодія яких здійснюється через керівників департаментів, відділів, бюро. Ця управлінська технологія тоді є ефективною, коли максимально формалізується, що дозволяє досягти спрощення діяльності, позбавлення зайвих або дублюючих елементів і структур. Прискорення діяльності забезпечується закріпленням зон відповідальності та ослабленням залежності від окремих виконавців (рекламний спот на комерційній станції може зробити не лише керівник продакшн, а й звукорежисер). Але найголовніше для комерційного мовлення - це постійна відповідність вимогам клієнтів, власників, держави й власних співробітників.
Є ряд особливостей радіостанції, що відрізняють її від власне поняття радіомовлення і потребують наявності певних соціальних та економічних передумов. До цих особливостей належать:
* Самодостатність, яку можна трактувати в комплексі організаційної цілісності та ділової рентабельності станції, за допомогою чого станція є цілісністю і має налагоджений творчо-виробничий процес. До цього процесу залучені штатний і позаштатний колективи станції, а також технічні параметри мовлення (діапазон і частота мовлення, потужність передавача, ефірне і продакшн-обладнання), що забезпечують реалізацію цього процесу в офісному та апаратно-студійному комплексах. Радіостанція, яка працює на ринку, має бути прибутковою, оскільки сучасне радіомовлення - це вид бізнесу, тому мотив прибутку є основним рушієм самодостатності станції. Отже, як уже було зазначено, радіостанція як ділове підприємство повинна бути самодостатньою у плані фінансової, кадрової та програмної політики.
Комерційне радіомовлення є тоді прогнозованим, коли радіоорганізація, яка його здійснює, рентабельна й самодостатня на ринку. Організаційна цілісність і налагоджений творчо-виробничий процес сприятимуть тому, що штатний і позаштатний персонал радіостанції, технічні параметри її мовлення комплексно забезпечуватимуть ділову активність комерційного мовця [43]. Рентабельність і самовідтворюваність комерційної станції дозволятиме прогнозувати прибуток як основний рушій її підприємницької діяльності.
* Індивідуальність, що забезпечує індивідуальну журналістську творчу діяльність в ефірі, тобто характеризується особливою програмною та технічною концепцією мовлення, а також ефірним і позаефірним іміджем. Програмний продукт станції спеціалізований, оскільки характерні для нього типи і жанри програм, види програм (новини, розмовні та музичні шоу, ігрові програми й конкурси тощо), джингли й слогани, анонси передач і спецвипуски - все зорієнтоване на інтереси й запити цільової аудиторії, яка має свої власні індивідуальні характеристики, тому ефір станції є також індивідуальним. Чітку спрямованість на цільову аудиторію станції забезпечує її формат як профіль, спеціалізація станції, який характер