Вы здесь

Обґрунтування системи нормованої годівлі молодняку великої рогатої худоби м'ясних порід

Автор: 
Повозніков Микола Гаврилович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2007
Артикул:
0507U000266
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ, МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ДОСЛІДЖЕНЬ

Організація нормованої годівлі худоби на початковому етапі становлення галузі м'ясного скотарства в Україні потребує вирішення цілого ряду питань. Дослідження, проведені рядом вчених [96, 156, 249, 434, 497, 579, 598, 658], показують, що з підвищенням рівня і повноцінності годівлі молодняку зростають прирости його живої маси. При цьому більш інтенсивно проходять обмінні процеси [193, 541, 560], підвищується перетравність поживних речовин, ступінь використання енергії корму на утворення продукції [38]. Однак, продуктивне підвищення рівня енергії не безмежне [39, 125]. Тому для тварин різних порід та статево-вікових груп необхідно експериментально встановлювати оптимальний вміст енергії, поживних та біологічно активних речовин в раціоні.

2.1. Об'єкт, схема та основні принципи проведення досліджень

Об'єктом дослідження був чистопородний молодняк шести м'ясних порід (волинської, поліської та симентальської м'ясних, абердин-ангуської, лімузинської та герефордської), помісі чорно-рябої худоби з десятьма м'ясними породами (кіанською, шаролезькою, українською м'ясною, герефордською та перерахованими вище). Для порівняння використовували чистопородний молодняк української чорно-рябої молочної породи.
Усі дослідження тривали впродовж 1993-2006 років. При виконанні досліджень здійснювали вивчення хімічного складу і поживності кормів, а також господарських раціонів у регіонах, в яких проводили науково-господарські досліди. Узагальнення хімічного складу і поживності кормів та раціонів годівлі великої рогатої худоби у господарствах різних форм власності західних регіонів Лісостепу, Полісся та Карпат дало змогу провести детальний аналіз середньостатистичних раціонів корів зі шлейфом та молодняку протягом усього періоду його вирощування і відгодівлі (рис. 2.1).
Рис. 2.1. Схема регіону проведення досліджень

Процес виконання дисертаційної роботи умовно розділили на чотири етапи (рис. 2.2).
Мета першого етапу досліджень полягала у встановленні потреби молодняку м'ясної худоби в енергії, поживних та біологічно активних речовинах та розробці орієнтовних норм годівлі на основі власних дослідів, дослідів, проведених у співавторстві та узагальнення досліджень учених, які займаються питаннями годівлі великої рогатої худоби м'ясного напрямку продуктивності. На цьому етапі вивчали особливості обміну та використання енергії в організмі бугайців і теличок під впливом різних рівнів енергетичного, протеїнового та мінерального живлення на чистопородних і помісних тваринах у різні сезони року за різних умов утримання. Для виконання цього етапу роботи використані матеріали 12 науково-господарських дослідів на чистопородних і помісних тваринах спеціалізованих м'ясних порід різних статево-вікових груп та поведених на їх фоні 22 балансових та 24 респіраційних досліджень.

Рис. 2.2. Загальна схема проведення досліджень

Усі науково-господарські, балансові та респіраційні дослідження проводились методом груп-аналогів згідно рекомендацій А.И. Овсянникова [341], П.И. Викторова і В.К. Менькина [70], Е.И. Чигринова та ін. [297], А.О.Бабича та ін. [298]. Кожен із дослідів ділився на два періоди - підготовчий, тривалістю 20-30 днів, та обліковий - від 60 до 545 днів.
При розробці методики, схеми і планів проведення дослідів керувалися такими принципами:
- дотримання тотожності всіх факторів, крім досліджуваного, зокрема умов утримання та догляду;
- аналогічності груп досягли шляхом підбору аналогів за такими показниками, як: порода, вік, маса тіла, вгодованість, продуктивність у підготовчий період та привикання до обладнання в балансових та респіраційних дослідах;
- балансові та респіраційні досліди проводили в період науково-господарських за аналогічними схемами;
- дослідження проводили на місцевих кормах і типових для зони раціонах з використанням необхідних балансуючих кормових добавок для створення повноцінних раціонів;
- у техніці годівлі дотримувалися правила: обов'язкове згодовування важкоперетравних об'ємистих кормів з легкоперетравними кормами, багатими на вуглеводи.
З метою систематизації та полегшення аналізу одержаних результатів першого етапу роботи досліди пронумеровані за досліджуваними факторами, а не в хронологічному порядку. Так, при проведенні перших чотирьох дослідів ставилася мета вивчити особливості обміну та використання енергії поживних речовин чистопородним та помісним молодняком м'ясної худоби залежно від кровності, породи, статі, віку та виявити загальні закономірності, які дозволили б розробити залежність потреби в енергії від живої маси та продуктивності тварин, оскільки годівля в межах дослідів для всіх тварин була однаковою.
Дослідження з використання енергії поживних речовин чистопородним молодняком великої рогатої худоби м'ясних порід у порівнянні з чорно-рябими тваринами провели у СГК ім. Лесі Українки Славутського району Хмельницької області. Для цього з 25 березня 1999 по 22 лютого 2000 року (обліковий період тривав 303 дні, з яких 146 - на зимових та 157 - на літніх раціонах) було проведено науково-господарський дослід (перший дослід) на п'яти групах тварин по 16 голів (8 бугайців та 8 теличок) у кожній: перша - чорно-рябої (контрольна), друга - абердин-ангуської, третя - лімузинської, четверта - герефордської, п'ята - симентальської м'ясної порід.
Для дослідження ефективності вирощування помісей, одержаних від схрещування корів молочних порід з бугаями м'ясних, було проведено три науково-господарських досліди (другий-четвертий).
В умовах СГК ім. Лесі Українки Славутського району Хмельницької області відібрали телиць та бугайців, які народилися в кінці вересня - на початку листопада 1996 року при віковій різниці не більше 35 днів (другий дослід). Для проведення досліду 50 телиць і 50 бугайців розділили на п'ять груп по 10 телиць і бугайців у кожній за принципом аналогів. Науково-господарський дослід приводився з 5 жовтня 1996 по 7 кві