Вы здесь

Нейровізуалізуючі методи дослідження в діагностиці і прогнозуванні перебігу інсультів

Автор: 
Макомела Наталія Михайлівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2007
Артикул:
0507U000459
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Характеристика хворих і досліджуваних контрольної групи
Матеріали дослідження ґрунтуються на результатах аналізу МСКТ і МРТ діагностичних зображень 649 пацієнтів і історій хвороб (рис. 2.1), що проходили обстеження у відділенні променевої діагностики Центральної міської клінічної лікарні м. Києва та лікувались у відділеннях нейрохірургії, неврології і церебро-васкулярних захворювань Центральної міської клінічної лікарні та хворі що лікувались в інституті кардіології ім. М.Д. Стражеско АМН України.
Рис. 2.1. Розподіл обстежених на хворих та контрольну групу.
Схема розподілу досліджуваних за віком та статтю, що прийнята на VII Всесоюзній конференції з проблем вікової морфології, фізіології та біохімії [153] базується на чіткості візуалізації анатомічної будови органів зобов'язує враховувати зміни морфологічних, фізіологічних, біохімічних показників в різних стадіях онтогенезу. Відмітимо, що для стабільної стадії характерним є відносно стабільний рівень функціональних показників, для регресивної - зниження ваги органів, зменшення фізіологічних показників(наприклад, показників перфузії). Тому нами використовувалась дана схема вікової періодизації онтогенезу людини.
Контрольну групу склали 62 практично або відносно здорових досліджуваних у віці від 21 до 59 років без будь-яких цереброваскулярних захворювань, хвороб серцево-судинної системи, та що не приймають регулярно будь-які лікарські препарати і ведуть здоровий спосіб життя. Розподіл групи практично здорових досліджуваних за віком і статтю та віковою періодизацією онтогенезу людини представлено у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Розподіл практично здорових досліджуваних
за віком та статтю
Вік
Віковий інтервал, роки
Стать
абс
% Зрілий
І період22-35 ч1524,1921-35ж1422,58 Зрілий
ІІ період36-60ч1625,8136-55ж1727,42 Всього62100
Група хворих 587 осіб розподілилася на дві основні групи: хворих, що перенесли інсульт, - 320 осіб та хворих з ризиком розвитку інсульту - 267 осіб (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Розподіл хворих за клінічними діагнозами

Група 267 хворих з ризиком розвитку інсульту розподілилася наступним чином: хворі з артеріальною гіпертензією склали - 15 %, хворі з аневризмами головного мозку - 16 %, хворі з ішемічною хворобою серця - 47 %, хворі на дисциркуляторну енцефалопатію - 22 % (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Групи ризику розвитку інсульту: 1- артеріальна гіпертензія; 2- аневризми головного мозку; 3 - ішемічна хвороба серця; 4 - дисциркуляторна енцефалопатія
Розподіл даної групи в 267 хворих за віком і статтю та віковою періодизацією онтогенезу людини представлено у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2
Розподіл хворих групи ризику розвитку інсульту за віком та статтю
Вік Віковий інтервал, роки
СтатьГрупи1234абс%абс%абс%абс%Зрілий
I період
22-35ч512,2613,92318,4813,821-35
ж921,9613,986,4712,1Зрілий
II період36-60
ч717,1818,63931,21322,436-55
ж819,51023,31512,0915,5Похилий61-74
ч49,8716,32923,21017,256-74
ж819,5613,9118,81119,0
Всього
411004310012510058100 Розподіл групи з 320 хворих на інсульт за віком і статтю та періодизацією онтогенезу людини представлено таблиці 2.3.
Таблиця 2.3
Розподіл хворих на ішемічний та геморагічний інсульт
за віком та статтю
ВікВіковий інтервал, роки
СтатьІнсультішемічнийгеморагічнийабс%абс% Зрілий
І період22-35 ч219,951614,6821-35ж2712,801715,60 Зрілий
ІІ період36-60ч3315,641614,6836-55ж3918,481917,43
Похилий61-74ч4320,381917,4356-74ж4822,752220,18 Всього211100109100
Дана група з 320 хворих на інсульт розподілилася за клінічними діагнозами наступним чином: хворі на геморагічний інсульт склали - 34,1 %, хворі на ішемічний інсульт склали - 65,9%. Розподіл даної групи хворих представлено - на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Групи хворих на інсульт: 5 - ішемічний інсульт, 6 - первинний внутрішньомозковий крововилив, 7 - субарахноїдальний крововилив, 8 -внутрішньошлуночковий крововилив.
2.2. Методи нейровізуалізації
2.2.1. Мультиспіральна комп'ютерна томографія
Обстеження хворих виконувалося на МСКТ "Somatom Volume Zoom" (фірма "Сіменс", Німеччина), що мав наступну архітектуру і технічні характеристики.
Гентрі
Діаметр апертури .............................................. 70 см
Кут нахилу ........................................................ ±300
Швидкість обертання ........................................ 120 об/хв
з тривалістю 3600-оберту ................................. 500 мс
Детекторна система
Кількість каналів ............................................... 5376
Швидкість реєстрації ........................................ 2320 проекцій/с
Рентгенівська трубка
Максимальна потужність .................................. 60 кВт при 4800 об/хв
Теплоємність анода ............................................ 3,9 млн.Дж (5,3 млн.тепл.од)
Безперервне теплорозсіювання .......................... до 7кВт
Розмір фокальної плями: .................................... 0,5х0,7 мм
..................................... 0,8х1,2 мм
Напруга і струм ................................................... 80-140 кВ, 28-500 mA
Стіл пацієнта
Вертикальне переміщення .................................. від 48 до 102см
Горизонтальне переміщення .............. 200см з мінімальним кроком 0,5мм
Точність позиціювання .......................... ± 0,5мм в