Вы здесь

Дослідження з теорії сильного підсумовування рядів Фур'є та апроксимації функцій