Вы здесь

Експериментальне обґрунтування годівлі тварин з метою зниження переходу 137Сs та важких металів у молоко і м'ясо в зоні радіоактивного забруднення

Автор: 
Савчук Іван Миколайович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2008
Артикул:
0508U000526
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
загальна методика і основні методи досліджень
Експериментальні дослідження дисертаційної роботи згідно з державною тематикою
відділу технології виробництва продукції тваринництва Інституту сільського
господарства Полісся виконані протягом 1991-2005 років на лактуючих і
сухостійних коровах та відгодівельних бугайцях української чорно-рябої молочної
породи, поросних і підсисних свиноматках та молодняку свиней на відгодівлі
великої білої породи в умовах фізіологічного двору інституту, дослідного
господарства «Грозинське» та СТОВ «Відродження» Коростенського району
Житомирської області. Поставлені завдання вирішувались в 7
лабораторно-польових, 32 науково-виробничих, 4 виробничих та 3 фізіологічних
дослідах на поголів’ї 1220 тварин згідно з наступною програмою і схемою
досліджень (табл. 2.1, 2.2, 2.3, рис 2.1). Всі досліди на тваринах проведені в
ІІІ зоні радіоактивного забруднення від аварії на ЧАЕС.
Таблиця 2.1
Програма досліджень
Серія дослідів
Найменування досліджень
Проведено дослідів
Кількість тварин у дослідах, голів
науково- виробничих по годівлі
лабораторно-польових
Вивчення накопичення цезію-137, важких металів у кормах залежно від удобрення
ґрунту та внесення меліорантів
Вивчення накопичення цезію-137 у молоці, продуктивності і обміну речовин у
корів залежно від мінералів-сорбентів у раціонах
14
831
Вивчення накопичення цезію-137, важких металів у яловичині, продуктивності
бугайців при використанні у раціонах мінералів-сорбентів
137
Вивчення накопичення цезію-137 у свинині, продуктивності і обміну речовин у
свиней залежно від адсорбентів у їх раціонах
135
Вивчення впливу рівня цукру і мікроелементів у раціонах дійних корів на перехід
цезію-137, важких металів у молоко
42
Вивчення впливу рівня цукру, протеїну і мікроелементів у раціонах
відгодівельних бугайців на перехід цезію-137, важких металів у яловичину,
продуктивність і обмін речовин
75

Рис. 2.1. Загальна схема досліджень
Таблиця 2.2
Загальна схема дослідів по використанню мінералів-сорбентів
№ досліду
Групи тварин
Число тварин у групі, гол.
Тривалість основного періоду досліду, днів
Особливості годівлі (вид сорбентів та адсорбентів, які включали до раціону)
Доза сорбенту на голову за добу, г
Дійні корови
Контрольна
10
90
Основний раціон (ОР)
Дослідна 1
10
90
ОР + сапоніт
100
Дослідна 2
10
90
ОР + глауконіт
100
2*
Контрольна
10
362
Основний раціон (ОР)
Дослідна 1
10
362
ОР + глауконіт
100
Дослідна 2
10
362
ОР + глауконіт
400
Контрольна
10
96
Основний раціон (ОР)
Дослідна 1
10
96
ОР + монокальційфосфат
150
Дослідна 2
10
96
ОР + КМД
200
Контрольна
94
Основний раціон (ОР)
Дослідна
94
ОР + КМД
500
Контрольна
94
Основний раціон (ОР)
Дослідна 1
94
ОР + цеоліт
500
Дослідна 2
94
ОР + трепел
500
Контрольна 1
98
ОР + сіно з ІІІ-ої зони
Контрольна 2
98
ОР + сіно з І-ої зони
Дослідна 3
98
ОР+сіно з ІІІ-ої зони+ хумоліт
0,3 г/кг живої маси
Дослідна 4
98
ОР+сіно з ІІІ-ої зони+ хумоліт
0,5 г/кг живої маси
Дослідна 5
98
ОР + сіно з І-ої зони + хумоліт
0,3 г/кг живої маси
Дослідна 6
98
ОР + сіно з І-ої зони + хумоліт
0,5 г/кг живої маси
Контрольна
101
Основний раціон (ОР)
Дослідна 1
101
ОР + трепел + КМД
250+250
Дослідна 2
101
ОР + цеоліт + КМД
250+250
Контрольна
94
Основний раціон (ОР)
Дослідна
94
ОР + трепел + цеоліт
250+250
Контрольна
94
Основний раціон (ОР)
Дослідна
94
ОР + сапоніт + глауконіт
250+250
10*
Контрольна
50
30
Основний раціон (ОР)
Дослідна 1
50
30
ОР + глауконіт
100
Дослідна 2
50
30
ОР + сапоніт
100
Дослідна 3
50
30
ОР + КМД
100
11**
Контрольна
50
31
Основний раціон (ОР)
Дослідна 1
50
31
ОР + глауконіт
100
Дослідна 2
50
31
ОР + сапоніт
100
Дослідна 3
50
31
ОР + КМД
100
Примітка. * - дослід 2 проведений протягом стійлового та літнього періодів
Продовж. табл. 2.2
3
12*
Контрольна
25
30
Основний раціон (ОР)
Дослідна 1
25
30
ОР + цеоліт
100
Дослідна 2
25
30
ОР + сапоніт
100
Дослідна 3
25
30
ОР + КМД
100
13***
Контрольна
25
28
Основний раціон (ОР)
Дослідна 1
25
28
ОР + цеоліт
100
Дослідна 2
25
28
ОР + сапоніт
100
Дослідна 3
25
28
ОР + КМД
100
Сухостійні корови
14
Контрольна
60
Основний раціон (ОР)
Дослідна 1
60
ОР + КМД
500
Дослідна 2
60
ОР + сапоніт
500
Молодняк ВРХ на відгодівлі
15
Контрольна
10
130
Основний раціон (ОР)
Дослідна 1
10
130
ОР + монокальційфосфат
80
Дослідна 2
10
130
ОР + КМД
100
16
Контрольна
138
Основний раціон (ОР)
Дослідна 1
138
ОР + КМД
100
Дослідна 2
138
ОР + КМД
200
17
Контрольна
106
Основний раціон (ОР)
Дослідна
106
ОР + КМД
500
18****
Контрольна
12
200
Основний раціон (ОР)
Дослідна 1
12
200
ОР + цеоліт
160
Дослідна 2
12
200
ОР + трепел
160
19
Контрольна
10
125
Основний раціон (ОР)
Дослідна
10
125
ОР + хумоліт
0,3 г/кг живої маси
20
Контрольна
10
107
Основний раціон (ОР)
Дослідна
10
107
ОР + глауконіт
150
Молодняк свиней на відгодівлі
21
Контрольна
10
115
Основний раціон (ОР)
Дослідна
11
115
ОР + монтморилонітова глина
105
22
Контрольна
171
Основний раціон (ОР)
Дослідна 1
10
171
ОР + цеоліт
5% від маси концкормів
Дослідна 2
171
ОР + цеоліт
10% від маси концкормів
Примітки:
1.* - досліди 10-13 – виробнича апр